AIDOSTI ASIAKASLÄHTÖINEN VUOROVAIKUTUS-koulutus 27.4.

Tapahtuma |

Jos sinulla on mahdollisuus osallistua vain yhteen koulutukseen tänä keväänä, kannattaa valita tämä varmasti uusia ajatuksia herättävä, ilmainen koulutus!

Amira Bushnaief on Oululainen kehittäjäasiantuntija, dialogisen ohjauksen kouluttaja ja työnohjaaja. Koulutukseltaan hän on sosionomi YAMK ja dialogisen ohjauksen kouluttaja (LAUDITO). Lisäksi Amiralla on kognitiivisen lyhytterapian erityispätevyys. Amira on työskennellyt huumetyön kentällä ja kehittämistyössä yli 20-vuotta. Erityisen tärkeänä Amira pitää asiakkaan kohtaamista, kuulluksi tulemista sekä palveluiden kehittämistä aidosti asiakaslähtöisiksi ja vaikuttaviksi.

Aidosti asiakaslähtöinen vuotovaikutus- koulutuksessa tarkastellaan yhdessä mitä on asiakaslähtöinen vuorovaikutus ja mitä auttajan ja asiakkaan välillä tapahtuu kohtaamisessa. Koulutuksessa tarkastellaan myös kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien ihmisten auttamiseen liittyviä eettisiä kysymyksiä sekä sitä, miten työntekijänä voi hahmottaa asiakkaan tilannetta sekä oman työn mahdollisuuksia. Huumetyön, väkivaltatyön ja vaativan mielenterveysproblematiikan tarkastelu ovat keskeinen osa koulutusta.

LIITY KOULUTUKSEEN TÄSTÄ


Aidosti asiakaslähtöinen vuorovaikutus-koulutus sosiaalialan ammattilaisille
keskiviikkona 27.4. klo 12-16 verkossa.


Kouluttajana kehittäjäasiantuntija, dialogisen ohjauksen kouluttaja, työnohjaaja Amira Bushnaief

Haku