Jälkihuolto on muutakin kuin tukea itsenäistymiseen

Blogi | 1.3.2019

Lastensuojelulaissa määritellään, mistä lastensuojelun jälkihuollossa on kyse. Lyhyesti sanottuna jälkihuollolla on tarkoitus tukea lasta sijoituksen päättyessä, palaa lapsi kotiin tai itsenäistyy suoraan sijaishuollosta.

Jälkihuolto on noussut viime aikoina keskusteluihin, ja syystäkin: siinä paljon kehitettävää. Useamman järjestön yhteinen kannanotto viime lokakuussa nosti esiin useita tärkeitä asioita ja nyt asiaa on ruvettu selvittämään myös Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman työryhmän voimin.

Eniten tuntuu keskusteluihin päätyneen ajatus jälkihuollon päättymisen ikärajan nostamisesta 21 ikävuodesta 25 ikävuoteen ja itsenäistyvän nuoren tukeminen. Molemmat erittäin tärkeitä asioita. Kokonaan tuntuu keskustelusta kuitenkin uupuvan se jälkihuollon tuki, jota tarvitsevat lapset ja heidän perheensä sijoituksen päättyessä jo ennen täysi-ikäisyyttä.

Lapsen palaaminen sijoituksesta kotiin, on se sitten kuinka toivottua, odotettua ja parhaassa tapauksessa valmisteltua tahansa, on haastava muutos niin lapselle kuin perheellekin. Samalla se on kohta, jonka vanhemmat ovat kuvanneet usein sellaiseksi, ettei apua ei meinaa uskaltaa pyytää, koska mielessä väijyy pelko avuntarpeen tulkitsemisesta kotiutumisen epäonnistumiseksi.

Sijoituksen syistä, kestosta ja muista tekijöistä riippuen kotiin saattaa palata ”ihan toinen lapsi” kun sieltä sijoitukseen lähti. Ja koti tai perhe johon lapsi palaa, saattaa sekin olla ihan toisenlainen. Myös suhde lapsen ja vanhempien sekä mahdollisten sisarusten välillä muotoutuu uudeksi. Yhdessä opetellaan uudelleen toimimaan arjessa perheenä, elämään elämää. Ja siinä monesti tarvitsisi tukea niin lapsi kuin vanhemmatkin.

Paljon puhutaan lapsen pompottelusta kodin ja sijoituspaikkojen välillä, mutta onnistuneeseen kotiutumiseen on kovin vaihtelevasti ja valitettavan vähän tukea olemassa. Paljonkin asian kanssa voi olla työskentelyä ennen sijoituksen päättymistä, mikä on hyvä asia, mutta tuen tarve ei lopu siihen.

On vähän kummallista, että näitä molempia vaiheita, sijoituksesta kotiin palaamista ja toisaalta täysi-ikäistyvän itsenäistymistä, tuetaan samalla jälkihuolto-nimellä. Koitetaan silti olla juuttumatta sanoihin. Suuresta muutoksesta niissä molemmissa on kyse, sellaisesta johon tarvitsee tukea nimestä riippumatta.

Yhdyn täysin tähän lainaukseen nuorten Voima Vaikuttaa-verkostolta: Mielestämme investoiminen ensin kalliisti sijaishuoltoon ja sen jälkeen jälkihuollon palveluiden laiminlyöminen on yhteiskunnan varojen tuhlausta. Laadukkaaseen jälkihuoltoon satsaaminen on yksi sijaishuollon pitkäkestoisen vaikuttavuuden edellytyksiä!

Mareena Heinonen


Haku