Hae mukaan Kehittäjävanhempien ryhmään!

Tiedote | 13.2.2020

Haluatko mukaan kehittämään lastensuojelua omia kokemuksiasi hyödyntäen? Tule mukaan Voikukkien Kehittäjävanhempiin!

 

 

HAKU ON PÄÄTTYNYT.
Jatkohaastattelut toteutetaan viikoilla 13 ja 14 henkilökohtaisilla tapaamisilla ja/tai puhelimitse
. Kehittäjäryhmän jäsenet päätetään sen jälkeen kun kaikki hakijat on haastateltu.

Täydennämme sijoitettujen lasten vanhemmista koostuvaa Voikukkia-kehittäjäryhmäämme, hae mukaan 8.3. mennessä.

Voikukissa on ollut jo kokemusasiantuntijoita mukana jo 10 vuotta erilaisissa rooleissa. Kokemusasiantuntijamme ovat olleet mukana muun muassa monenlaisissa kehittämis- ja kouluttamistehtävissä, työryhmissä ja tuottaneet materiaaleja Voikukille. Ennen muuta tehtävänä on tuoda vanhempien kokemuksia ja ääntä esiin, jotta lastensuojelun palveluita saataisiin muutettua paremmin perheiden tarpeisiin vastaaviksi.

Kokemusasiantuntijatoimintaamme on kehitetty yhdessä aktiivisten vapaaehtoisten kanssa alun yksittäisten vanhempien kanssa toimimisesta Vanhempainraatien kautta nykyiseen kehittäjäryhmään. Kehittäjävanhemmat on toiminut suljettuna, harvakseltaan täydennettynä ryhmänä vuodesta 2016. Nyt haluamme jälleen laajentaa ryhmää ja kutsumme mukaan uusia vanhempia.

 

Ryhmään valittavilta edellytämme omakohtaista kokemusta lapsen huostaanotosta tai sijoittamisesta kodin ulkopuolelle. Sillä ei ole merkitystä, missä kohtaa oma lapsen lastensuojelun asiakasprosessi on, mutta vanhemman on oltava sinut asian kanssa ja akuutti kriisivaihe huostaanottoon ja sijoittamiseen on käsitelty.

Lisäksi sinulla tulisi olla:

  •  Motivaatio vaikuttaa ja kehittää sekä usko ja luottamus siihen, että asiat voivat muuttua entistä paremmiksi.
  • Kyvyt ja taidot, joiden avulla pystyy tuottamaan ja osallistumaan vaikuttamistyöhön (esim. taito kirjoittaa, esiintyä yleisölle, osallistua keskusteluun, tuottaa materiaaleja yhdessä muiden kanssa tms.)
  • Mahdollisuus matkustaa ja käyttää aikaa ryhmän työskentelyyn
  • Hyvät ryhmätyötaidot
  • Halu vaikuttaa asioihin yleisellä tasolla, ei pelkästään omaan tilanteeseen muutoksen hakemista.
  • Kyky rajata, suojata itseään tarvittaessa liian haastavilta tehtäviltä tai liikaa kuormittavilta asioilta

 

Kehittäjävanhemmissa toimiminen edellyttää myös sitoutumista VOIKUKKIA-toiminnan eettisiin periaatteisiin.

Me puolestamme tarjoamme mahdollisuuksia vaikuttaa ja tulla kuulluksi, yhteisiä tapaamisia, tukea ja koulutusta, tilaa kasvaa ja kehittyä sekä loistavan ja kannustavan porukan!

Voit hakea mukaan ryhmään täyttämällä hakemuksen TÄSTÄ LINKISTÄ 8.3.2020 mennessä. Haastattelemme jatkoon valitut puhelimitse ennen lopullisia valintoja. Olemme yhteydessä kaikkiin hakijoihin viimeistään hakuajan jälkeen.

Jatkohaastattelut toteutetaan viikoilla 13 ja 14 henkilökohtaisilla tapaamisilla ja/tai puhelimitse. Kehittäjäryhmän jäsenet päätetään sen jälkeen kun kaikki hakijat on haastateltu.

Jos sinulla on jotain kysyttävää, ole rohkeasti yhteydessä Mareena Heinoseen, 050-464 0551 (myös whatsapp) tai mareena.heinonen@suomenkasper.fi tai Heidi Sundwalliin 050 524 6622 heidi.sundwall@suomenkasper.fi

Haku