Vanhempien ääni lastensuojeluun -hankkeen osallistujarekisterin tietosuoja- ja rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
Laatimispäivä: 18.12.2020

1. Rekisterinpitäjä
Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry 
Y-tunnus 0221057-0 
Malminrinne 1 B, 00180 Helsinki 
Puhelin 050 595 6146 
Internet: www.suomenkasper.fi  

2. Rekisteriasioista vastaava 
Sari Hellsten, projektivastaava, Vanhempien ääni lastensuojeluun -osallisuushanke. Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry, Malminrinne 1 B, 00180 Helsinki. 
sähköposti: etunimi.sukunimi@suomenkasper.fi p. 050 309 7744 

3. Rekisterin nimi
Vanhempien ääni lastensuojeluun -hankkeen- osallistujarekisteri n tietosuoja -ja rekisteriseloste

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Yhteydenpito hankkeen toimintoihin osallistuviin henkilöihin: kutsut tapahtumiin, kyselyt, palautteet, ajankohtaiset tiedotteet ja materiaalien postitus. 

5. Rekisterin tietosisältö

Vanhempien ääni- osallistujarekisteriin kootaan tiedot kehittämistyöhön osallistuneista vapaaehtoisista. 

Rekisteriin kerätään perusyhteystiedot: nimi, puhelin, sähköposti, kotipaikkakunta ja postitusosoite. Rekisteröidyn luvalla säilytetään myös tieto erityisruokavaliosta tai muusta tapahtumajärjestelyihin vaikuttavasta tiedosta sekä tieto, mihin hankkeen tapahtumiin on osallistunut.  


6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä rekisteröi kehittämistyöhön osallistuvista ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa toimintaan osallistuessaan ja tietoja päivittäessään.  

7. Henkilötietojen luovutus

Ei säännön mukaista tietojen luovutusta ulkopuolisille, tiedot ovat vain järjestön omaan käyttöön. Perustoimintaohje esim. kokemusasiantuntijakyselyjen ohjaamisessa on: välitämme kysyjän luvalla kysyjän yhteystiedot rekisterissämme olevalle henkilölle.    

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 


9. Rekisterin suojauksen periaatteet ja säilytysajat
Säilytämme rekisteritietoja hankkeen toiminta-ajan loppuun tai siihen asti, kunnes rekisteröity pyytää poistamaan omat tietonsa rekisteristä. 

10. Rekisteröidyn oikeus ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Kiellot ja muutokset tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisteröidyllä on myös oikeus, milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin. 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai muuttaa suostumustaan. Tarkastuspyynnön voi esittää rekisteriasioista vastaaville henkilöille ja se tulee tehdä kirjallisesti. Kts. yhteystiedot kohta 1. ja kohta 2. 

11. Tiedon korjaaminen, muuttaminen tai poistaminen rekisteristä
Rekisteröitynyt pyytää oikaisemaan ja täydentämään ensisijaisesti itse rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti. Korjauspyynnön voi esittää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyn tietojen poistaminen rekisteristä vaatii myös aina yhteydenottoa rekisterin ylläpitäjään ja erillistä kirjallista pyyntöä, joka poistaa sen perusteella rekisteristä kaikki tiedot rekisteröidystä. 

Rekisterin tietoja säilytetään toistaiseksi ja ne poistetaan rekisteröidyn pyynnöstä.  

12. Tietosuoja selosteen muutokset

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, informoimme niistä myös sähköpostitse.  

Haku