VOIKUKKIA-UUTISKIRJEEN TILANNEIDEN TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Laatimispäivä: 26.04.2018

1. Rekisterinpitäjä

Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry

Oltermannintie 8, 00620 Helsinki

Puhelin 050 595 6146

Internet: www.suomenkasper.fi

2. Rekisteriasioista vastaava

Petri Segerholm, asiantuntija, VOIKUKKIA-toiminta. Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry, Oltermannintie 8,

00620 Helsinki.

sähköposti: etunimi.sukunimi@suomenkasper.fi p. 050 374 3279

3. Rekisterin nimi

VOIKUKKIA-uutiskirjeen tilanneiden rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

VOKUKKIA-toiminnan uutiskirjeen rekisteriin tallennettuja sähköpostiosoitetietoja käytetään koulutusten,

tapahtumien sekä ryhmien tiedotusasioihin. Uutiskirjeen tilaaminen on mahdollista lopettaa kunkin uutiskirjeen

lopussa löytyvästä linkistä tai ottamalla yhteyttä VOIKUKKIA-toimintaan. Tietoja ei luovuteta eteenpäin, ne ovat

vain järjestön omaan käyttöön.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä nimi ja sähköpostiosoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa tehdessään uutiskirjeen tilauksen.

7. Henkilötietojen luovutus

Ei säännön mukaista tietojen luovutusta ulkopuolisille, tiedot ovat vain järjestön omaan käyttöön.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

VOIKUKKIA-toiminta käyttää uutiskirjeissään MailChimp-palvelua, jonka tietoja saatetaan säilyttää EU:n

ulkopuolella. MailChimp noudattaa EU-U.S. Privacy Shield Framework- säädöksiä privacyshield.gov/list). Palvelun

tietosuojasta tarkemmin mailchimp.com/legal.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet ja säilytysajat

VOIKUKKIA-uutiskirjeen rekisteri on tallennettu Mailchimp-palveluun. Pääsy tietokantaan on rajoitettu

käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Käyttöoikeus myönnetään vain rekisterin käyttämiseen perehdytetyille

henkilöille ja joiden asemaan sekä tehtäviin käyttöoikeus liittyy.

Tietoja säilytetään niin kauan kuin henkilö haluaa tilata uutiskirjettä. Kohdassa 11. on kuvattu kuinka uutiskirjeen

tilauksen voi päättää.

10. Rekisteröidyn oikeus ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Rekisteröidyllä on myös oikeus

kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Kiellot ja muutokset tulee tehdä kirjallisesti

ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisteröidyllä on myös oikeus, milloin tahansa ja maksutta

vastustaa käsittelyä niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon

oikaisua tai muuttaa suostumustaan. Tarkastuspyynnön voi esittää rekisteriasioista vastaaville henkilöille ja se tulee

tehdä kirjallisesti. Kts. yhteystiedot kohta 1. ja kohta 2.

11. Tiedon korjaaminen, muuttaminen tai poistaminen rekisteristä

Rekisteritietoja voidaan poistaa rekisteriin merkityn pyynnöstä tai Kasper ry:n VOIKUKKIA-toiminnan toimesta ilman

pyyntöä. Uutiskirjeen tilaaminen on mahdollista lopettaa ja/tai muokata omia tietojaan kunkin uutiskirjeen lopussa

löytyvästä linkistä tai ottamalla yhteyttä kasper@suomenkasper.fi.

12. Tietosuoja selosteen muutokset

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Seloste löytyy myös

järjestön nettisivuilta osoitteessa www.suomenkasper.fi Mikäli muutokset ovat merkittäviä, informoimme niistä myös

sähköpostitse.

04.10.2021. Päivitetty yhteystiedot ajantasaisiksi

Haku