Kiintymyssuhteiden mahdollisuudet- koulutus VOIKUKKIA-ammattilaisohjaajille

Tapahtuma |

27.1.2023 klo 9-11.00 ZOOMISSA.

Kouluttajana toimii Tarja Janhunen psykologi, työnohjaaja STOry

Koulutuksen tavoitteena on oppia tunnistamaan erilaisia kiintymyssuhteita ja lisätä ymmärrystä niiden ylisukupolvisesta vaikutuksesta. Ymmärryksen myötä keinot kohdata erilaisia kiintymyssuhteita paranevat.

Koulutus on tarkoitettu VOIKUKKIA-vertaistukiryhmien ohjaajille, jotka työssään kohtaavat lapsensa huostaanoton ja sijoituksen kokeneita vanhempia. Kohtaamisissa näyttäytyvät niin vanhempien, työntekijöiden kuin sijoitettujen lastenkin kiintymyssuhteet. Varhaislapsuudessa luodut kiintymyssuhdemallit ovat merkittäviä, koska ne vaikuttavat persoonallisuuden kehitykseen, itsetuntoon, minäkuvaan ja siihen, miten turvallisesti ihminen on suhteessa itseensä ja muihin.

Koulutukseen otetaan mukaan 25 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Ilmoittautuminen on sitova.

Haku