Kysely sinulle, jonka lapsi on sijoitettu sateenkaariperheeseen

Tiedote | 26.8.2019

Väriä perhehoitoon -hanke toteuttaa kyselyn sijoitettujen lasten syntymävanhemmille selvittääkseen heidän näkemyksiään ja kokemuksiaan sijoituksista sateenkaariperheeseen.

 

Väriä perhehoitoon -hanke haluaa selvittää sateenkaariperheisiin sijoitettujen lasten syntymävanhempien näkemyksiä ja kokemuksia sateenkaariperheiden sijaisvanhemmuudesta sekä sijoituksen aikaisesta yhteistyöstä ja mahdollisista kehittämistarpeista. Kyselyn vastauksia hyödynnetään, kun ammattilaisia koulutetaan sateenkaariperheistä sijaisperheenä sekä sijoitetun lapsen vanhemmille suunnatun oppaan suunnittelussa. Väriä perhehoitoon – sateenkaariperheet perhehoitajiksi (2018-2020) on vaikuttamis-, tiedottamis- ja koulutustyön hanke, jonka tavoitteena on lisätä perhehoitoon pääsevien lasten osuutta lastensuojelun sijaishuollossa edistämällä sateenkaari-ihmisten mahdollisuuksia ryhtyä sijaisvanhemmaksi. Lisäksi hankkeen tavoitteena on lisätä lastensuojelun ammattilaisten tietoisuutta sateenkaariperheistä ja sateenkaariperheiden tietoisuutta sijaisperheenä toimimisesta, jotta perhehoidossa voitaisiin hyödyntää paremmin tämä vielä osin käyttämätön resurssi. Lisätietoa https://sateenkaariperheet.fi/tietoa-ja-koulutusta/varia-perhehoitoon/ tai projektipäällikkö Heidi Puustinen p. 050 326 0777 / heidi.puustinen@sateenkaariperheet.fi

 

Linkki kyselyyn: https://bit.ly/30lyxwB Kyselyyn vastaaminen tapahtuu nimettömästi.

Haku