Lasten eroryhmien ohjaajakoulutus etänä 11.-12.3.2021

Tapahtuma |

Lasten erovertaisryhmissä tuetaan lasta käsittelemään vanhempien eroa omista kysymyksistä käsin ja vertaisuutta hyödyntäen. Vertaisryhmä tarjoaa lapsille tilan ja paikan käsitellä vanhempien eroa ilman lojaliteettiristiriitaa ja tukee lasta hyväksymään vanhempien eron osaksi omaa elämäänsä.

Lasten erovertaisryhmätoiminta sopii toteutettavaksi monenlaisissa eri organisaatioissa ja ohjaajakoulutukseen voivat osallistua perheiden kanssa työskentelevät ammattilaiset kunnissa, seurakunnissa ja järjestöissä.

Lasten eroryhmien ohjaajakoulutuksessa käsitellään lapsen näkökulmaa vanhempien erossa, lasten erovertaisryhmän perusperiaatteita ja ohjaajan roolia sekä käydään läpi 6 tapaamiskerran lastenryhmämalli ja siinä käytettäviä työmenetelmiä. Menetelmiä voi hyödyntää myös yksilötyössä lasten kanssa, ja ryhmämallia voi soveltaa oman organisaation tarpeisiin. 

Lasten eroryhmien ohjaajakoulutus järjestetään etäyhteyksin 11.-12.3.2021. Koulutus koostuu ennakkotehtävästä, 2 lähiopetuspäivästä (+3t tapaamisesta syksyllä 2021) ja oman ryhmän ohjaamisesta. Osallistumismaksu on 100€ ja se sisältää koulutusmateriaalit sekä kouluttajien tuen koko koulutusprosessin ajan. Ilmoittaudu mukaan!

Lisätietoja: salla.frisk@suomenkasper.fi

Haku