Ammattilaisille

Lastensuojelun asiakkuus on vanhemmille pelottava, herkkä, jopa identiteettitasolle menevä asia. Asiasta voi olla vaikea puhua läheisille, joten ammattilaisten rooli on merkittävä. Vanhemmat tarvitsevat tukea. Tuen tarve ei poistu, vaikka lapsi sijoitetaan. Myös lapsen on tärkeä tietää, että vanhemmat saavat apua. Huoli vanhempien voinnista rasittaa turhaan lasta muutenkin vaikeassa elämäntilanteessa.

Ketään ei saa jättää yksin.

Haku