Huostaanotto on vanhemmalle kriisi

Huostaanotto on vanhemmalle kriisi, huolimatta siitä oliko tapahtuma jo tiedossa tai yhdessä toimin päätetty. Oheisella videolla on tietoa huostaanoton vaikutuksesta vanhempaan.

Haku