Muita tukemisen malleja

VOIKUKKIA-vertaiskahvila

VOIKUKKIA-vertaiskahvilat ovat Voikukkia-ohjaajien ja -vertaisohjaajien järjestämiä avoimia kohtaamispaikkoja sijoitettujen lasten läheisille. Kahviloissa pääpaino on vertaisuudessa ja keskustelussa, mutta kahviloissa jaetaan myös tietoa muusta sijoitettujen lasten läheisten tuesta kuten alueella alkavista Voikukkia-vertaistukiryhmistä, Voikukkia-yksilötyöskentelystä tai verkkotuesta. Kahvilat ovat maksuttomia, eikä niihin tarvitse ilmoittautua.

Kahviloissa noudatetaan Voikukkia-toiminnan eettisiä periaatteita.  Voikukkia-kahvilan toteuttamisesta sovitaan aina kirjallisesti etukäteen Voikukkia-toiminnan kanssa ja kerätty palaute toimitetaan Voikukkia-toiminnalle.

VOIKUKKIA-yksilötyöskentely

Voikukkia-toimintaperiaatteita voi käyttää sijoitetun lapsen vanhemman tukemiseksi myös yksilötyössä. Yksilötyöskentelyä toteuttaa Voikukkia-koulutuksen käynyt sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammattilainen tai muun soveltuvan koulutuksen omaava ammattilainen. Vanhemman toiveesta ja järjestävän tahon mahdollisuuksista riippuen mukana voi olla myös Voikukkia-vertaisohjaaja, joko jokaisella tai vaikka yhdellä kerralla. Yksilötyöskentelyssä käsitellään samoja teemoja kuin vertaistukiryhmässä.

Yksilötyössä noudatetaan Voikukkia-toiminnan eettisiä periaatteita. Voikukkia-nimen käytöstä yksilötyössä sovitaan etukäteen Voikukkiatoiminnan kanssa.

VOIKUKKIA-tukikeskustelu (Hämeenlinnan malli)

Tukikeskustelu tarjoaa vanhemmalle mahdollisuuden keskustella ammattilaisen kanssa lapsen sijoitukseen liittyvistä tunteista ja omasta tilanteesta. Käynneillä käsiteltävät teemat ovat vanhemmasta lähtöisin. Vanhemman toiveesta tukikeskusteluissa voi olla läsnä myös vertaisohjaaja, joka on itse lapsensa huostaanoton kokenut vanhempi.

VOIKUKKIA-tukikeskustelu on matalan kynnyksen tukea lapsen sijoitus- tai huostaanottokriisin käsittelyyn. Palvelussa on mahdollisuus asioida anonyymisti 1-5 kertaa vanhemman tarpeesta riippuen. Käynneistä ei luoda asiakkuutta, eikä tehdä kirjauksia. Palvelu on maksuton.

Kasvuryhmä

Kasvuryhmä on tarkoitettu VOIKUKKIA-vertaistukiryhmän käyneille sijoitettujen ja huostaanotettujen lasten vanhemmille vahvistukseksi omaan vanhemmuuteen. Ryhmäprosessi koostuu kuudesta kahden tunnin tapaamisesta. Jokaisella tapaamisella käsitellään toiminnallisesti jotain vanhemmuuteen liittyvää teemaa ja tunnetta. Työskentelymenetelminä ovat lyhyet alustukset, pienryhmä- ja parityöskentelyt, harjoitukset ja välitehtävät. Ryhmä muodostuu 4-8 vanhemmasta ja kahdesta ohjaajasta.

Kasvuryhmän tavoitteet:
1. Lisätä vanhemman tietoisuutta omasta vanhemmuustyylistä suhteessa lapsen tarpeisiin
2. Lisätä tietoisuutta oman kasvuhistorian vaikutuksesta tämän päivän vanhemmuuteen
3. Antaa työvälineitä tunteiden ja kokemusten puheeksi ottamiseen, nimeämiseen ja tunnetaitojen työstämiseen lasten ja nuorten kanssa

VOIKUKKIA chatit

Verkkokeskustelut on tarkoitettu kaikille sijoitettujen ja huostaanotettujen lasten vanhemmille. Aina ei ole mahdollisuutta osallistua ryhmään, vinkkaa vanhemmalle chatista Huhtikuusta 2020 alkaen VOIKUKKIA- toiminta järjestää chatteja säännöllisesti. Tarkista ajankohdat TUKINET:istä ja lue lisää täältä.

#munperheet suunnitelmallinen perheen jälleenyhdistämisen malli perhehoidossa

Pesäpuun #munperheet- malli on luotu perhehoidossa olevien lasten perheiden jälleenyhdistämisen tukea varten.
Lue lisää mallista #munperheet.

Lapsen kotiutuminen vaatii yhtä huolellista ja systemaattista työtä kuin huostaanotto. Kotiutuminen edellyttää huostaanoton syiden poistumista ja sitä, että se on lapsen edun mukaista. Jälleenyhdistäminen ei voi onnistua, jos lapsen, vanhempien ja sijaisvanhempien kokemuksia ei huomioida eikä tukitoimia integroida ja suunnitella asiakkaiden tarpeita vastaaviksi. Konkreettisten ja selkeiden tavoitteiden puuttuminen sekä aikuispalvelujen ja lastensuojelun riittämätön yhteistyö hidastavat ja estävät jälleenyhdistymisiä. Sijoitetuille lapsille, vanhemmille ja perhehoitajille suunnattu tuki vaihtelee, eikä mikään taho näytä ottavan selkeää vastuuta kokonaisuudesta.
Lukuvinkki! Tutustu myös #munperheet vanhemman asiakassuunnitelma dokumenttiin.

Haku