VOIKUKKIA-vertaistukiryhmä

VOIKUKKIA-vertaistukiryhmä sijoitettujen ja huostaanotettujen lasten vanhempien tukemiseen. Suljetussa ryhmässä on 4-8 osallistujaa. Ryhmätapaamisia on noin 10 ja jokaisella tapaamisella on oma teema. Ryhmää ohjaa kaksi koulutettua ammattilaista, joista ainakin toinen on käynyt VOIKUKKIA-ohjaajakoulutuksen. Usein mukana on myös vertaisohjaaja, itse ryhmän käynyt ja ryhmänohjaajaksi kouluttautunut vanhempi.

Ryhmän tavoitteet ovat:
– lapsen sijoituksen aiheuttaman suuren muutoksen ja kriisin käsittely
– vanhempien oman elämän ja selviytymisen tukeminen
– vanhemmuuden vahvistaminen ja sitä kautta lasten hyvinvoinnin lisääminen.
Jokaisella vanhemmalla on myös omat tavoitteensa ja tarpeensa, jotka selvitetään ennakkotapaamisessa.

Vertaistukiryhmän ohella vanhemmat ja lapset tarvitsevat edelleen yksilöllistä tukea niihin ongelmiin, mitkä alun alkaen johtivat lapsen sijoitukseen.

”Olen ollut enemmän oma itseni kun olen voinut jättää raskaitakin asioita pois päästäni.”

Ryhmien loppupalautteissa korostuu se, miten erilaisista taustoista ja tilanteista vanhemmat tulevat. Jokaisen perheen ja vanhemman tarina on erilainen. Silti yhteinen kokemus lapsen sijoituksesta yhdistää.

”Mahtava ryhmä. Saa paljon tukea sijoitukseen liittyvissä asioissa/ongelmissa. Ketään ei tuomita mikä on todella tärkeää. Meidät nähdään ihan tavallisina ihmisinä. Eikä katsota sitä mitä mahdollisia ongelmia meillä on.”

Tapaamiskerroilla on eri teemat, jotka etenevät tutustumisesta ja oman tarinan kertomisesta lapsen ja vanhemman kriisiin, yhteistyöhön sekä yhteydenpitoon ja siitä omiin voimavaroihin ja tulevaisuuden näkymiin. Tukeva rakenne jättää myös tilaa ryhmästä nousseille keskustelunaiheille. Jokaiseen tapaamiskertaan sisältyy kuulumisten jakaminen ja kokemusten pohtiminen yhdessä.

”Ryhmässä oli avoin, luotettava, hyvä ryhmähenki. Oli helppo puhua vaikeammistakin asioista. Ymmärrystä riitti.”

”Ryhmä toi paljon lisää voimavaroja omaan jaksamiseen.”

Miten asiakkaani pääsee mukaan ryhmään?

Seuraavat VOIKUKKIA-toiminnalle ilmoitetut vertaistukiryhmät näet ryhmäilmoituksista. Kaikkia VOIKUKKIA-ryhmiä ei ilmoiteta voikukkia.fi-sivulla. Kysy oman kuntasi sijaishuollosta ajankohtainen tilanne.

VOIKUKKIA-toiminta ei itse järjestä ryhmiä. Pidämme kuitenkin yhteystietorekisteriä kaikista kouluttamistamme ryhmänohjaajista. Voit kysyä meiltä oman alueesi ryhmänohjaajien yhteystietoja: voikukkia@suomenkasper.fi

Ryhmätoiminnan aloittaminen

Oletko kiinnostunut aloittamaan VOIKUKKIA-vertaistukiryhmien ohjaamisen alueellasi? Katso seuraavat VOIKUKKIA-ohjaajakoulutukset ja ilmoittaudu mukaan.

Ryhmiä kannattaa järjestää yhteistyönä. Tämä helpottaa esimerkiksi ryhmien mainostamista, madaltaa vanhempien kynnystä osallistua ja jakaa kustannuksia sekä työmäärää. VOIKUKKIA-vertaistukiryhmiä ovat järjestäneet muun muassa:

  • Isommat kaupungit omana toimintanaan omille asiakkailleen
  • Useammat kunnat yhdessä yli rajojen
  • Kunta yhdessä seurakunnan tai järjestön kanssa
  • Yksityinen palveluntarjoaja omille asiakkailleen tai tilauksesta laajemmalle alueelle

VOIKUKKIA-ohjaajakoulutusten ohella ohjaajaverstaat ovat hyviä paikkoja verkostoitua. Katso seuraavat tapahtumailmoituksista.

Haku