Omasta jaksamisesta huolehtiminen

Mistä voimia silloin kun tilanne on pahimmillaan?

Lapsen sijoituksen tai huostaanoton tapahtuessa vanhemmat ovat useimmiten tilanteessa, jossa heidän voimansa ovat hyvin vähäiset. Tutut voimavarat ovat kadonneet näköpiiristä ja käytöstä. Monet elämän vaikeudet ovat voineet kasautua.

On tärkeää, että kriisin keskelläkin pystyy tunnistamaan omia voimavarojaan ja löytämään uusia keinoja selviytymisensä ja jaksamisensa tueksi. Lähtökohtana on ajatus, että jokaisella ihmisellä on lahjoja ja kykyjä sekä voimavaroja. Ne on vain tunnistettava ja otettava käyttöön. Mitä monipuolisemmin ihminen osaa käyttää omia voimavarojaan ja mitä laajemmilta osa-alueilta ne ovat, sitä paremmin hän voi selviytyä elämän tavallisista haasteista ja myös kriiseistä.

Selviytymisen voimavarojen tunnistamisessa voidaan käyttää apuna israelilaisen kriisipsykologin Ofra Ayalonin kehittämää Basic Ph – mallia (Munnukka-Dahlqvist, M. 1997) kriiseistä selviytymisen keinojen löytämiseksi. Mallissa voimavarojen osa-alueet on jaettu kuuteen lohkoon ja nimetty kirjaimin, jotka tulevat englanninkielisistä lohkojen avainsanoista.

Mikä kohta sinulla on vahva? Mihin omaan vahvuuteesi voit tukeutua kun tulee tiukka paikka? Mihin osaan tarvitsisit vahvistusta? Mistä löytäisit siihen tukea?

B (belief and values) Uskomukset, arvot, filosofia, uskonto, elämänkatsomus
A (affect) Tunteiden ilmaisu, itku, nauru, taiteet
S (social) Sosiaaliset suhteet, avun antaminen ja vastaanottaminen
I (imagination) Mielikuvitus, fantasia, intuitio, unet
C (cognitive) Tiedon keruu, ongelmanratkaisu, sisäinen puhe
Ph (physiological) Liikunta, rentoutus, syöminen, nukkuminen

Omat voimavarat ja jaksaminen (pdf)

Haku