Huostaanoton vaikutukset raha-asioihin

Perittävät etuudet

Lapsen sijoittaminen kodin ulkopuolelle saattaa vaikuttaa perheesi taloudelliseen tilanteeseen. Lapsilisät maksetaan jatkossa sijaishuoltopaikkaan, samoin mahdolliset elatus- ja vammaistuet. Useimmat lapsikorotukset lakkaavat tai ne maksetaan sijoittavalle taholle. Näistä muutoksista huolehtii sosiaalityöntekijä. Vaikka lapsi on sijoitettuna kodin ulkopuolelle, vanhempien elatusvelvollisuus ei lakkaa. Tulojen mukaan laskettava hoitokustannusten korvaus voidaan periä molemmilta vanhemmilta. Elatustukien tilanteen selvittämiseksi tukea saa lastenvalvojalta. Muista, että sijoituksen aikana lapselle kertyy itsenäistymisvaroja perityistä etuuksista.

Tapaamisten tukeminen

Sijoituksen aikana vanhemman ja lapsen tapaamisia tulee tarvittaessa tukea rahallisesti. Tapaamisista aiheutuvien matkakulujen lisäksi voidaan lapsen kotona viettämältä ajalta maksaa luonapitokorvausta. Korvauksista neuvotellaan sosiaalityöntekijän kanssa esimerkiksi asiakassuunnitelman teon yhteydessä.

Vanhemman taloudellinen tilanne

Lapsen sijoituksen myötä muuttuu taloudessasi asuvien määrä. Tämä vaikuttaa asumis- ja toimeentulotukeesi. Asumis- ja toimeentulotukiasioiden päivittäminen on vanhemman vastuulla. Vanhempi saa tukea taloudellisen tilanteensa selvittämiseen aikuissosiaalityöstä. Asumistuen muutos tulee tehdä KELA:ssa.

Haku