Mitä tarkoittaa lastensuojeluilmoitus?

Usein lastensuojeluilmoitus tulee perheelle yllätyksenä ja voi tuntua vanhemmista pelottavalta. Lastensuojeluilmoituksen tarkoituksena on varmistaa, että apua tarvitsevat lapset sitä myös saavat. Lastensuoleluilmoitus on merkki siitä, että jollain on herännyt huoli lapsesta tai perheen tilanteesta. Taustalla voi olla väärinkäsitys tai tulkinta, mutta viranomaisten tulee aina tarkistaa tilanne.

Lastensuojeluilmoitus tulee tehdä, kun lapsen tilanteesta on herännyt huoli. Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä kuka tahansa henkilö, joka huolissaan lapsesta tai hänen perheensä tilanteesta. Eri ammattikunnilla ja luottamustoimessa olevilla henkilöillä on lakisääteinen velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus.

Ennakollinen lastensuojeluilmoitus tehdään jo ennen lapsen syntymää. Tarkoituksena on varmistaa odottavalle äidille ja hänen perheelleen riittävät tukitoimet jo raskausaikana ja heti lapsen syntymän jälkeen.

Huoltajalle voidaan etukäteen ilmoittaa lastensuojeluilmoituksen tekemisestä, mutta aina näin ei toimita.

Vanhempi voi tehdä myös lastensuojeluilmoituksen itse.

Lastensuojeluasia tulee vireille, kun lastensuojelun viranomainen saa tiedon lapsen olevan lastensuojelun avun tarpeessa. Lastensuojeluasia voi tulla vireille lastensuojeluilmoituksen kautta tai vanhemman tai lapsen omasta pyynnöstä.

Sosiaalityöntekijä arvioi ensin kiireellisten lastensuojelun toimenpiteiden tarpeen. Tämän jälkeen hän aloittaa palvelutarpeen arvioinnin, ellei se ole tarpeetonta. Sosiaalityöntekijä selvittää myös arvioinnin yhteydessä lastensuojelun tarvetta.

Jos lapsen ja perheen tuen tarpeisiin voidaan vastata sosiaalihuoltolain mukaisilla palveluilla, lastensuojelun asiakkuutta ei tarvita. Näitä palveluita voivat olla esimerkiksi kotipalvelu, lastenhoitoapu ja perhetyö.

Mikäli lapsen terveys tai kehitys on välittömästi vaarassa, lapsi voidaan kiireellisesti sijoittaa vastaanottokotiin tai vastaanottoperheeseen. Kiireellisen sijoituksen aikana arvioidaan voiko lapsi palata kotiinsa. Kiireellinen sijoitus ei ole vielä huostaanotto.

Lastensuojelun asiakkuus

Lastensuojelunasiakkuus alkaa silloin, kun sosiaalityöntekijä on arvioinut lapsen ja hänen perheensä tarvitsevan lastensuojelun apua. Asiakkuus voi siis alkaa, vaikka vanhemmat eivät kokisi perheen tarvitsen lastensuojelun apua. Kun asiakkuudelle ei ole enää tarvetta, se lakkautetaan.

Lisää tietoa lastensuojeluilmoituksesta löydät Lastensuojelun käsikirjasta.

Haku