Sosiaaliasiamies ja oikeusapu

Sosiaaliasiamies

Jokaisessa kunnassa on nimetty sosiaaliasiamies, joka avustaa sosiaalihuollon asiakkaita esim. toimeentulotukeen, lastensuojeluun tai vanhusten ja vammaisten palveluihin liittyvissä asioissa.

Sosiaaliasiamies:

  • on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana
  • neuvoo asiakkaita mutta ei tee päätöksiä eikä myönnä etuisuuksia
  • voi avustaa asiakkaita muutoksenhaussa ja neuvoa muistutuksen laatimisessa
  • voi myös toimia asiakkaan ja työntekijän välimiehenä ongelmatilanteissa
  • tiedottaa asiakkaan oikeuksista

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot saat kunnan puhelinkeskukselta, neuvonnasta, sosiaalivirastosta tai kunnan Internet-sivulta.

Oikeusapu

Oikeusapu tarkoittaa sitä, että kansalainen voi saada oikeudellisen asian hoitamista varten avustajan joko osittain tai kokonaan yhteiskunnan varoilla. Omavastuuosuus riippuu perheen tulojen määrästä. Oikeusavustajan tai asianajajan tukea voi saada oikeudenkäyntiin, mutta myös neuvontaan, asiakirjojen laadintaan tai valituksen tekemiseen.

Oikeusaputoimistot sijaitsevat yleensä samoilla paikkakunnilla kuin käräjäoikeudet.
Katso paikkakunnittain luetellut valtion oikeusaputoimistot >> www.oikeus.fi/oikeusapu/fi/index/oikeusavustaja/valtionoikeusaputoimistot.html

Lue lisää oikeusavusta >> oikeus.fi/oikeusapu/fi/index.html

Haku