Vapaaehtoiset vanhemmat VOIKUKKIA-toiminnassa

VOIKUKKIA-toiminnassa on mukana vapaaehtoisia vanhempia. Nämä sijoitettujen ja huostaanotettujen lasten vanhemmat ovat mukana niin vertaisohjaajina ja -tukihenkilöinä kuin kokemusasiantuntijoinakin.

Vertaisohjaajat voivat vetää VOIKUKKIA-vertaistukiryhmiä yhdessä ammatillisten ohjaajien kanssa. Molemmat kouluttautuvat ohjaajiksi yhteisessä koulutuksessa, joita järjestetään 2-3 vuodessa. Vertaisohjaajiksi kouluttautuvilta edellytetään omaa kokemusta VOIKUKKIA-ryhmästä sekä tarpeeksi vakaata elämäntilannetta, jotta voi sitoutua tukemaan muita.

Tukihenkilöinä toimivia vanhempia on tällä hetkellä Pohjois-Savossa ja Kotkassa. Vapaaehtoinen VOIKUKKIA- tukihenkilö on suorittanut VOIKUKKIA- tukihenkilökoulutuksen tai mentorikoulutuksen. Hänen elämäntilanteensa on sellainen, että hän voi toimia tukihenkilönä.

Kokemusasiantuntijoita toimii Voikukissa tällä hetkellä sekä työsuhteessa että vapaaehtoisina Kehittäjävanhemmat-ryhmässä.

Kokemusasiantuntijuuden ja vertaisuuden ero on määritelty VOIKUKISSA päädytty ennen muuta kohteen perusteella. Puhumme vertaisuudesta silloin, kun toiminta kohdistuu suoraan vanhemmilta vanhemmille ja kokemusasiantuntijuudesta kun kohteena on ammattilaiset, päättäjät ja suuri yleisö.​

Kokemusasiantuntijuus muodostuu omasta, käsitellystä kokemuksesta yhdistettynä vertaisuuden kautta saatuun ymmärrykseen muiden kokemuksista. Kokemusasiantuntijuuden tavoite on lisätä yhteistä ymmärrystä ammattilaisten ja asiakkaiden välillä jaettujen kokemusten kautta ja siten muuttaa palveluja toimivammiksi.​

Vapaaehtoiset vanhemmat kertoivat meille mitä toiminnassa mukana oleminen merkitsee:
Merkityksellisyys- menneistä vaikeuksista voi ammentaa
Tunne siitä, että auttaa perheitä
Tunne siitä, että arvostetaan ja kuullaan
Tunnen, että tämä on tärkeää työtä
Kouluttautuminen
Hyvä työ luo uusia mahdollisuuksia
Vertaisuus muilta kehittämistyössä
Korjaava kokemus-> muutos itsetunnossa, minua arvostetaan taustoista huolimatta
Saan kiitosta
Oma porukka, vertaisuus
Kun antaa pikkusormen- se vie koko käden

Haku