Opinnäytetyöt ja Pro gradut

Aalto, Wilhelmina ja Alanen, Emilia 2018: Voikukkia-yhteistyökumppanien kokemuksia työskentelystä lastensuojelun kokemusasiantuntijavanhempien kanssa. Opinnäytetyö, AMK. Avaa tästä.

Eriksson, Jessi ja Heikkinen, Sanna 2018: ”Se oli kyllä akkaenergiaa pullollaa, hyvä ettei seinät hajonnu”
– Huostaanotettujen lasten vanhempien kokemuksia vertaisryhmätoiminnasta. (Ei saatavilla verkossa.)

Hiltunen, Tarja 2005: Äitien voimaantuminen lasten huostaanoton jälkeen. Pro gradu -tutkielma. Avaa tästä.

Hiltunen, Tarja 2015: Äitiys, huostaanotto ja voimaantuminen. Väitöskirja. Avaa tästä.

Järvi, Iina 2015: Neurologiset ongelmat huostaan otetuilla ja sijoitetuilla lapsilla. Proseminaaritutkielma. Avaa tästä.

Käkönen, Heidi ja Lyytikäinen, Maria 2012: ”Mä en muista ihan tarkkaan sitä aikaa, kun mä oon yrittäny pyyhkii sen mielestä” – isien kokemuksia lapsen huostaanotosta. Opinnäytetyö, AMK. Avaa tästä.

Lakanen, Taina 2005: Tahtoisin pysäyttää kaikki kellot, viipyä tässä hetkessä pitkään…
– Kokemuksia sijoitettujen lasten äitien vertaisryhmästä. Opinnäytetyö, AMK. Avaa tästä.

Manninen, Pirkko 2015: Kohti yhteisiä sanoja- Huostaanotettujen lasten vanhempien Voikukkia -vertaistukiryhmätoiminnan mallintaminen ja ryhmätoiminnan vaikutukset vanhemman kokemana. Opinnäytetyö, AMK. Avaa tästä.

Mysirlakis, Päivikki 2015: Ohjattu vertaistukiryhmä huostaan otettujen lasten vanhemmille joiden nuoret karkailevat sijaishuoltopaikasta. Opinnäytetyö, AMK. Avaa tästä.

Niininen, Anne ja Terävä-Karhinen, Joanna 2019: Vanhempien kokemuksia VOIKUKKIA-vertaistukiryhmän vaikutuksista huostaanottokriisistä selviytymiseen. Opinnäytetyö, YAMK. Avaa tästä.

Ruohonen, Petra 2015: Vanhempien kokemuksia lastensuojelusta ja ideoita sen kehittämiseksi. Opinnäytetyö, AMK. Avaa tästä.

Valkeavirta, Johanna 2020: Sijoitettujen lasten vanhempien vertaiskahvilan perustaminen pääkaupunkiseudulle : Kasper – Kasvatus- ja Perheneuvonta ry:n VOIKUKKIA® toiminnan kanssa. Opinnäytetyö, YAMK. Avaa tästä.

Haku