Visio, missio ja tavoitteet

Nimi: Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus VOI KUKKIA, lyhyesti VOIKUKKIA
Rahoittaja: STEA (ent. RAY)
Toteuttaja ja hallinnoija: Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry.
Työntekijöiden yhteystiedot löydät täältä.
Aiemmat projektit löydät tämän sivun alalaidasta.

Visiomme

Sijoitettujen lasten isien ja äitien vanhemmuuden tukeminen on itsestään selvää. Kaikissa (kiireisissäkin) toimenpiteissä mietitään miten vanhemmuutta ja sen kehittymistä tuetaan.

Missiomme

Ketään ei saa jättää yksin. Vahvistamme sijoitettujen lasten vanhempien hyvinvointia ja vanhemmuutta ammatillisesti ohjattujen vertaistukiryhmien avulla. VOIKUKKIA-toiminnan perimmäinen tarkoitus on, että sijoitettujen lasten vanhemmat saavat tarvitsemansa avun. Voimaantuneista vanhemmista hyötyvät lapset ja perhe sekä yhteiskunta.

Tavoitteemme

1. VOIKUKKIA-vertaisryhmien ohjaajaverkoston laajentaminen ja jatkuvuuden turvaaminen

2. Vertaistukiryhmätoiminnan levittäminen ja vakiinnuttaminen valtakunnallisesti

3. Vanhempien tuen tarpeen esille nostaminen ja osallisuuden lisääminen

Aiemmat projektit ja hankkeet

2016 vuodesta alkaen VOIKUKKIA- toiminta nykymuodossaan

2016 – 2018 VOIKUKKIA- tukihenkilöprojekti

 • vapaaehtoisten kehittämisryhmät, Helsinki, Tampere, Pohjois-Savo
 • yhteistyö tukihenkilötoimintaa toteuttavien organisaatioiden kanssa
 • avoin vertaistukikahvila pilotointi Tampere
 • tukihenkilötoiminnan opas, lataa tästä ilmainen verkkoversio
 • Yhteiskehittäminen VOIKUKKIA- toiminnan kanssa, Kehittäjävanhemmat.
 • 2019 alkaen tukihenkilötoiminnan jatkokehittäminen on osa VOIKUKKIA-toimintaa

III 2012 – 2015 VOIKUKKIA-verkostohanke

 • Ohjaajien kouluttaminen
 • Alueellisten ohjausryhmien perustamisen tukeminen, kumppanuusmallit ja -sopimukset
 • Vanhempien raati kehittämään ja ohjaamaan vanhempien tukimateriaalia ja sisältöjä
 • Ohjaajaverstaat alueellisen yhteistyön tueksi
 • Alueverkostojen perustamisen ja ylläpidon tukeminen
 • Vanhempien äänen, toiveiden ja tarpeiden esiin nostaminen
 • Vertaistukimenetelmän kehittäminen ja uudet sisällöt yhteistyössä kumppaneiden kanssa
 • Toimivien käytäntöjen käsikirja ja vanhempien kokemusjulkaisu
 • Projektikoordinaattorit Pia Söderholm ja Iina Järvi, projektisuunnittelijat Hanna Hägglund, Heidi Sundwall ja Mareena Heinonen sekä vertaistoiminnan kehittäjä Virpi Kujala (Sininauhaliitto)

II 2010 – 2012 VOIKUKKIA-verkostohanke

 • VOIKUKKIA-vertaistukimenetelmän levittäminen ja juurruttaminen sosiaalityön välineenä
 • Ohjaajien ja vertaisohjaajien kouluttaminen
 • Alueellisten ohjaajaverkostojen perustaminen ja tukeminen
 • Sähköisen materiaali- ja ohjaajapankin luominen
 • Ohjaajan oppaan kehittäminen ja päivitys
 • Isä-lapsi-viikonloput yhteistyössä HNMKY:n kanssa sekä opinnäytetutkimus (Diak) isien kokemuksista ja tuen tarpeesta lapsen huostaanottotilanteessa
 • Projektikoordinaattori Pia Söderholm ja projektisuunnittelija Hanna Hägglund

I 2006 – 2009 Voikukkia-projekti

 • Vertaistukimenetelmän kehittäminen ja testaaminen
 • Ohjaajien kouluttaminen
 • Ohjaajan opas
 • Opas jälkihuollossa olevien nuorten vanhemmille
 • Projektisuunnittelija Sanna Kivinen

Haku