VOIKUKKIA-ryhmä verkossa

Vertaisuus toimii myös verkon välityksellä!

VOIKUKKIA-ryhmän voi ohjata myös verkossa, joko chat-tai videotapaamisten varaan rakentaen tai vaikka yhdistämällä videotapaamisiin muutama live-tapaaminen tai viikonloppu.

Videotapaamiset voi hoitaa käyttäen alustana esimerkiksi Teamsia tai Zoomia. Chattiin voi käyttää esim. tukinet-alustaa. Tukinettiä voi käyttää myös tehtävien tai muun materiaalin jakamiseen tai ryhmäläisten keskenäiseen keskusteluun.

Ryhmän voi järjestää valtakunnallisena tai oman alueen vanhemmille suunnattuna ja kohdentaa jonkin teeman mukaan (esim. hatkat, kotiin palaaminen, pienten lasten vanhemmat, isovanhemmat jne) tai pitää ihan yleisenä ryhmänä.

Ennakkotapaamiset kannattaa järjestää samalla alustalla kuin varsinainen ryhmä, jotta välineet tulevat ryhmäläisille tutuiksi. Runkona voi käyttää samaa lomaketta kuin tavallisessakin ryhmässä (löytyy täältä).

Koska ryhmäläiset osallistuvat kukin omilta tahoiltaan, luottamuksellisuudesta on hyvä puhua jo ennakkotapaamisessa. On tärkeää, että kaikki ryhmässä voivat luottaa, ettei omia puheita kuule ulkopuoliset, siksi kannattaa suositella kuulokkeita ja sopia että ryhmään osallistutaan tilasta, jossa ei ole muita. Muutenkin ryhmäläisiä kannattaa ohjeistaa varmistamaan itselleen rauhallinen tila ja aika osallistua ryhmään. Video-tapaamisiin kannattaa kannustaa osallistumaan videokuvan kanssa. On helpompi puhua kun näkee, kenelle puhuu.

Ryhmämallia voi soveltaa tarpeen mukaan, esim. 6 ryhmäkertaa+”mitä kuuluu?”-tapaaminen. Alla ehdotus ryhmäkertojen teemoille. Ryhmäläisille etukäteen tehtäviksi jaettavat tehtävät tukevat verkkoryhmää, mutta tässä voi käyttää ihan omaa harkintaa. Linkeistä löytyy ehdotuksia tehtäviksi kullekin kerralle. Jos haluat jakaa omia ehdotuksiasi muille, laita ne meille sähköpostilla voikukkia@suomenkasper.fi .

1. tapaaminen eli tutustuminen ja yhteiset pelisäännöt

Esimerkki säännöistä ryhmäläisten kanssa täydennettäväksi

Tutustumistehtävä

2. tapaaminen eli tarinat

Tarinatehtävä

3. tapaaminen eli huostaanotto on kriisi

Kriisitehtävä

4. tapaaminen eli yhteistyö ja yhteydenpito

Yhteistyötehtävä

5. tapaaminen eli vanhemmuus

Vanhemmuustehtävä

Makaroni-teksti

6. tapaaminen eli voimavarat ja jaksaminen

Voimavaratehtävä

Voimavaravideo

7. tapaaminen eli mitä kuuluu

Työskentelyn tukena voi käyttää monenlaisia ohjelmia ja sivustoja, ehdotuksia niistä löydät täältä. Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että osa saattaa osallistua ryhmään älypuhelimella, joilloin eri ohjelmissa seikkailu kesken videoyhteyden voi olla haastavaa. Monet tavallisista, tutuista toiminnallisista menetelmistä on kyllä sovellettavissa verkkoon ilman ohjelmiakin!

Huhtikuussa 2021 järjestetyn täydennykoulutuksen diat löytyy täältä. Koulutus tallennettiin VOIKUKKIA-ohjaajien käyttöön, linkin videoon saa pyytämällä VOIKUKKIA-työntekijöiltä.

VOIKUKKIA-työntekijöiltä voi aina kysyä lisää! Autamme ja rohkaisemme mielellämme!

Haku