Aikuisten kokemusasiantuntija-ryhmä

Helsingin kaupungin lastensuojelu ja perhesosiaalityö

Kokemusasiantuntijaryhmässä kehitetään lastensuojelua yhdessä työntekijöiden ja aikuisten kokemusasiantuntijoiden kesken. Kokemusasiantuntijat tuovat esille kokemustensa kautta asiakasnäkökulman palveluiden kehittämiseen.  

Aikuisten kokemusasiantuntija -ryhmä on toiminut vuodesta 2016. Kokemusasiantuntija vanhemmat osallistuivat Vanhempien ääni lastensuojeluun -osallisuushankkeeseen muun muassa tekemällä yhteistyössä kaksi Vanhempana lastensuojelussa videota. Ryhmässä käyvistä vanhemmista viisi valmentautui kokemusasiantuntijaksi hankkeen SOIHTU-valmennuksessa ja osallistuivat myös sen sisällön suunnitteluun.

Yhdessä asioita tutkien ja ratkaisten

Ryhmää ohjaavat lastensuojelun ja perhesosiaalityön palveluista kaksi erityissosiaalityöntekijää, jotka toimivat myös kokemusasiantuntijatoiminnan koordinaattoreina. Lastensuojelun ja perhesosiaalityön ammattilaiset tuovat ryhmään kysymyksiä tai kehittämisen teemoja yhdessä käsiteltäväksi. Koordinaattorit ottavat vastaan ” toimeksiannot” ja kysyvät kokemusasiantuntijoilta, kenellä on kokemusta kyseisestä asiasta ja ketkä ovat kiinnostuneita osallistumaan tapaamiseen, jossa asiaa käsitellään. Kehittämistä edellyttävä teema voi nousta myös kokemusasiantuntijaryhmästä.

Esimerkkejä yhteistyöstä:

 • Asiakasesitteen ymmärrettävyys ja selkokielisyys
 • Perhetyön esite
 • Perhehoidon Pride-paneeli (perhehoitajien valmennusohjelma)
 • Vierailut nuorten vastaanoton tiimeihin, aiheena kiireellinen sijoitus
 • Vierailut eri työryhmiin: Toiminnan esittelyä ja eri teemojen yhdessä pohtimista
 • Puheenvuorot ja osallistuminen uusien sosiaalityöntekijöiden perehdyttämistilaisuudessa
 • Täydentyvä tilannearviointi: mitä on arvioitu ja miten olet kokenut arvioinnin?
 • Perhekartoitus täydentyvän tilannearvioinnin osana: miten perheenne historiaa on käyty läpi?
 • Koulun ja lastensuojelun välinen yhteistyö
 • Salassapitoon liittyvät asiat vanhemman näkökulmasta, esim. mitä tietoa ulkopuolisille näkyy perheelle lähetettävissä kirjekuorissa  

Ryhmän toiminta ja mainostus

Ryhmää mainostetaan säännöllisesti työntekijöille ja vanhemmille. Työntekijät ohjaavat kiinnostuneita vanhempia kokemusasiantuntija ryhmään ja kokemusasiantuntija vanhemmat kertovat ryhmästä “puskaradion” kautta.  Ryhmä kokoontuu noin neljän viikon välein. Osallistuminen on vapaaehtoista ja mukana voi olla juuri itselleen sopivan ajan.

Ryhmän mainos tässä

Ryhmän merkitys kokemusasiantuntijalle:  

 • Mahdollisuus vaikuttaa myönteisesti lastensuojeluun motivoi.
 • Halu ja mahdollisuus auttaa muita luo merkitystä.
 • Vertaistuki tuo lohtua, tietoa ja toivoa.
 • Kokemus kuulumisesta ryhmään vähentää yksin jäämisen tunnetta.

Olen tullut kohdatuksi ilman arvottamista. Kuulluksi ja nähdyksi tuleminen on mahdollistanut vaikuttamisen lastensuojelussa.

Viestimme ammattilaisille:

Subjektiivisen kokemuksen ja osaamisen jakaminen toisten hyödyksi tai lastensuojelun kehittämiseksi on tehnyt minuun lähtemättömän vaikutuksen. Kokemusasiantuntijat ovat tuoneet esille sellaisia merkityssuhteita asioiden ja ihmisten välillä, joita en ammattilaisena olisi osannut huomioida tai tavoittaa osaamisestani ja perehtyneisyydestäni huolimatta.

Mitä enemmän olen toiminut kokemusasiantuntijoiden kanssa, sitä vakuuttuneempi olen siitä, että lastensuojelun toimintaa ja palveluita ei voida onnistuneesti kehittää ilman heitä”.

(Johtava sosiaalityöntekijä. Lastensuojelu ja perhesosiaalityö)

Meille työntekijöille kokemusasiantuntijat ovat lisänneet ja syventäneet ymmärrystä inhimillisen elämän tapahtumista ja käänteistä. Tämä ymmärrys on ollut tärkeää lastensuojelun ja perhesosiaalityön kehittämisessä monella tasolla: vuorovaikutuksessa, arvioinnissa, ilmiöiden tunnistamisessa ja puheeksi otossa.  

(Työntekijä, Lastensuojelun ja perhesosiaalityön palvelut)

Haku