Nuoren ongelmasta perheen ratkaisuiksi

Vantaa (Vantaan ja Keravan hyvinvointialue) lastensuojelun avohuollon palvelut, nuorten intensiivityö

Nuorten intensiivityö on lastensuojelun tehostettua perhetyötä. Työskentely alkaa, kun perheessä on kriisi tai nuorella on sijoituksen uhka. Työskentely keskittyy alkuvaiheessa pitkälti nuoreen, sillä nuoren oireilu on perheen kriiseistä usein näkyvin. Työskentelylle laaditaan yhdessä sosiaalityöntekijän, huoltajien ja nuoren kanssa selkeät tavoitteet.

Vanhemmat mukaan nuoren kanssa työskentelyyn

Kehittämistyömme tavoitteena oli saada vanhemmat työskentelyyn aktiivisiksi toimijoiksi nuoren ja perheen asioissa. Ajattelemme vahvasti, että perhe on kokonaisuus ja ratkaisut ja muutokset tapahtuvat ennen kaikkea suhteissa. Pyrimme myös siihen, että vanhemmat ymmärtävät oman toimintansa vaikutuksen nuoreen ja nuori perheeseen.

Kun vanhemmat puhuvat me -muodossa, työskentelyn tavoite on saavutettu.

Mitä muutoksia tehtiin työskentelyyn?

 • Lisättiin vanhempien osallisuutta koko työskentelyn ajan.
 • Vanhempia tavattiin ja sitoutettiin olemaan enemmän mukana työskentelyssä, mikä vahvisti perheenjäsenten toimijuutta arjessa ja kriisitilanteissa.
 • Vanhempien tapaamiset suunniteltiin tavoitteiden mukaisiksi.
 • Avoin, osallistava dokumentointi – vanhemmilla on mahdollisuus lukea tapaamisista tehdyt kirjaukset.
 • Työskentelystä pyydettiin palautetta jo työskentelyn aikana ja anonyymisti työskentelyn päättyessä.

Miten muutokset näkyvät?

 • Vanhemmat ovat mukana aktiivisina toimijoina ja oman tarinansa kertojina, mikä on tuonut esille ja vahvistanut heidän voimavarojaan.
 • Vanhempien ymmärrys nuoren ikätasoiseen toimintaan on lisääntynyt.
 • Tiimin työtavassa selkeä muutos työskentelyyn ja puheeseen, nuoresta koko perheeseen.
 • Tiimin sisäinen dialogi on vahvistunut, vanhempien näkökulma tuottaa laadukkaampaa ja vaikuttavampaa työtä.
 • Työntekijöiden ammatillinen kasvu on lisännyt ymmärrystä siitä, miten isossa osassa vanhemmat ovat nuoren elämässä.
 • Työskentely on tasalaatuisempaa työntekijästä riippumatta.

Esite työskentelystä tässä

Viesti ammattilaisille

Kehittämistyön myötä huomasimme, että muutoksia on helpompi saada aikaiseksi, kun kuulemme ja kuuntelemme vanhempia enemmän. Kun sanoitamme ja konkretisoimme asioita yhdessä, emmekä sanele työntekijän näkökulmista.

Haku