Oletko äiti? – Kuinka puhua lastensuojelusta vankilasta vapautuvien naisten kanssa?

Kriminaalihuollon tukisäätiön Lapsi-ja läheistyö ja Naiset näkyviksi- toiminta

Lapsi- ja läheistyö tukee rikoksesta epäiltyjä tai tuomittuja sekä heidän läheisiään mm. vanhemmuuteen ja parisuhteeseen liittyvissä ongelmissa. Naiset näkyviksi -toiminnassa tarjotaan yksilöllistä tukea vankeudesta pääkaupunkiseudulle vapautuville naisille.

Kehittämisideanamme oli laatia yksinkertainen menetelmä, jolla Naiset näkyväksi -toiminnassa otetaan äitien kanssa puheeksi hänen tunteensa ja kokemuksensa oman lapsen lastensuojelun asiakkuudesta.

Kehittämistyön taustaa

Rikostaustaisilla naisilla on usein epäluuloja sekä kasautuneita huonoja kokemuksia viranomaisista. Itsearvostus voi olla heikko, mikä vaikuttaa myös vanhemmuuden taitoihin. He ovat voineet olla myös itse lapsuudessaan lastensuojelun asiakkaita, ja kokemukset vaikuttavat heidän toimintaansa vielä aikuisuudessa. Omaa roolia vanhempana voi olla vaikea löytää vankilasta käsin tai jos on ollut lapsen elämässä vain vähän läsnä. Asiasta puhuminen voi olla vaikeaa, tai kokemukselle ei löydy kuulijaa.

Kuulluksi tulemisella voidaan parhaimmillaan tukea vanhemmuuden roolissa. Se voi myös luoda korjaavia kokemuksia tai helpottaa yhteistyötä viranomaisen kanssa, mikä on myös lapsen etu.

Työntekijöiden menetelmästä äitien viestiksi ammattilaisille

Kehittämisen taustamateriaaliksi haastateltiin kolmea äitiä. Saatu materiaali osoittautui niin monipuoliseksi ja työntekijöiden ajatuksia herättäväksi, että se nousikin kehittämisen keskiöön. Äitien kuunteleminen ja kohtaaminen lisäsi työntekijöiden välistä keskustelua aiheesta ja jäsensi ammatillisia kokemuksia. Kehittämisen lähtökohtana ollut puheeksiotto juurtui ketterästi Naiset näkyviksi -toiminnan työtavaksi.

Haastatteluaineiston analysointia kuitenkin jatkettiin ja syntyi mm. Kirje lastensuojeluun. Kirjeessä äidit kertovat kokemuksistaan äitiyden ohittamisesta, riittämättömyydestä, torjutuksi tulemisesta ja avun tarpeesta. Kirje auttaa työntekijää ymmärtämään vaikeaksi koetun asiakasvanhemman toiminnan syitä ja motiiveja, sekä hänen tarpeitaan.

Voit lukea tai kuunnella kirjeen Kriminaalihuollon Tukisäätiön sivuilta tästä.

Lopputulos yllätti

Äitien haastattelut ja niistä käydyt keskustelut herättivät meissä uusia oivalluksia ja syvensivät kokeneenkin työntekijän ymmärrystä asiakkaiden tilanteista ja tarpeista. Asiakkaiden osallisuus laajeni myös tilanteisiin, joissa he eivät ole itse läsnä. Syntyi uutta ymmärrystä, joka vaikuttaa työntekijöiden ajatteluun ja toimintaan. Äideiltä oppimamme vaikuttaa nykyisin toimintaamme myös muiden asiakkaiden kanssa sekä toiminnan suunnitteluun ja asiakkaista puhumiseen muille ammattilaisille.

Kehittämistyö tuotti kokonaisvaltaisempaa muutosta työntekijänä ja työn tekemisen tavassa kuin olimme osanneet ajatella. Yllätyimme, miten suuri vaikutus ihmisen kokemusten äärelle pysähtymisellä voi olla. Tällainen muutos tapahtuu kuitenkin vain, jos on siihen itse valmis.

Pohdittavaa ammattilaiselle

  • Jos asiakastilanne tuntuu vaikealta, voinko antaa asiakkaalle enemmän tilaa tulla kuulluksi?
  • Jos validoin asiakkaan tunteita, miten se vaikuttaa yhteistyöhömme?
  • Voiko aikuisen asiakkaan vaikeaksi kokemani käytöksen taustalla olla traumaattisia kokemuksia, heikko itsetunto tai tunnesäätelyn vaikeuksia?
  • Miten voin vahvistaa asiakkaan identiteettiä vanhempana?

Haku