Sijoitettujen lasten vanhempien vertaistukiryhmä


Humana Oy:n Nuorisokoti Nuotta Vantaalla

Nuotan nuorisokodissa on kiireellisesti huostaanotettuja ja päihteillä oireilevia nuoria. Suuren muutoksen ja kriisin keskellä nuorten vanhemmat ovat hämmentyneitä ja tiedon tarpeessa. Heille on usein epäselvää, miten työskentely etenee ja miten he voivat osallistua työskentelyyn sekä nuoren ja nuorisokodin elämään.


Kehittämistyössämme halusimme vastata vanhempien tiedon ja tuen tarpeisiin sekä lisätä heidän osallistumismahdollisuuksiaan perustamalla vanhempien vertaisryhmän.

Ryhmän toteutus

 • Avoin ryhmä, kuusi tapaamista kahden viikon välein, vetäjinä nuorisokodin ohjaaja ja johtaja sekä kokemusvanhempi.
 • Ryhmän suunnitteluvaiheessa koottiin kyselyllä vanhempien toiveita ryhmän sisällöiksi.
 • Tapaamiset rakentuivat kuhunkin tapaamiseen tulevien vanhempien ehdotusten ja kysymysten mukaan.

Vertaisryhmästä tietoa, toivoa ja vertaistukea

 • Tietoa, miten lastensuojelussa toimitaan ja edetään
 • Lisää motivaatiota ja sitoutumista työskentelyyn
 • Mahdollisuus tulla kuulluiksi ja esittää kysymyksiä, ehdotuksia ja kritiikkiä
 • Mahdollisuus tavata muita vanhempia ja saada vertaistukea
 • Yhteinen jakaminen vertaisvanhemman kanssa helpottaa kriisiä
 • Antaa toivoa tulevasta ja varmuutta vanhempien selviytymisestä.
 • Vahvistusta, että he ovat vanhempina merkityksellisiä lapsilleen
 • Antaa toivoa tulevaan ja varmuutta vanhempien selviytymisestä.
 • Vahvistaa vanhempien mahdollisuuksia vaikuttaa oman elämäänsä voimavaroihin ja tunteisiin.
 • Nuorisokodista tulee merkityksellinen paikka heille ja nuorille

Mikä muuttui nuorisokodin toiminnassa?

 • Vanhemmat/perheet ovat enemmän esillä, puheissa ja osana nuorisokodin toimintaa.
 • Asioista on päästy puhumaan enemmän yhteistyön hengessä.
 • Työyhteisöön uudenlainen toimintatapa osaksi työtehtäviä: vaihtelua, osaamista, varmuutta, ammatillista kehitystä.
 • Vanhempien luottamus nuorisokodin toimintaan ja ohjaajiin helpottaa yhteistyötä, mikä vähentää työntekijöiden kuormitusta)

Viestimme vanhemmille: ”Mitä elämä tuokaan, kaksi totuutta pysyy. Olet vahvempi kuin luulet, etkä ole koskaan yksin.”

Viesti ammattilaisille:

Vanhemmat ovat jääneet lastensuojelussa liian vähälle huomiolle. Heille tulee tarjota mahdollisuus rauhalliseen ja avoimeen tapaamisen heti sijoituksen alettua ja myöhemminkin. Huomasimme, kuinka helpottavaa vanhemman on puhua ilman omaa lasta/nuorta omasta tilanteestaan. Vertaisryhmässä on helpompi puhua myös tunteista, kun läsnä ei ole päätöksiä tehneitä henkilöitä.

Vanhemmat tarvitsevat ennemminkin kuuntelijaa ja ihmistä kuin neuvojaa tai viranomaista.

Vinkkilista ryhmän perustamiseen

 • Ryhmä tulee nähdä osana laitoksen palveluita, sitä tulee esitellä aktiivisesti: vanhempia kohdatessa, neuvotteluissa, perhetapaamisissa jne
 • Yksi yksikkö on usein liian pieni vertaisryhmälle, onko muita, joiden kanssa ryhmän voi toteuttaa yhdessä?
 • Ryhmä kannattaa pitää helposti saavutettavassa paikassa ja harkita, onko parempi pitää ryhmä laitoksen tiloissa vai muualla.
 • Vaikka osallistujamäärä näyttäisi alkuun heikolta, ei tule antaa periksi vaan jatkaa mainostusta!
 • Löytyisikö kokemusvanhempi mukaan sekä ryhmän suunnitteluun että toteutukseen?
 • Suurin merkitys on yksiköiden esihenkilöillä. Heidät tulee perehdyttää asiaan hyvin.
 • Koko ryhmän ajan tärkeä muistaa: Kun vanhempi on kriisissä, paljon puhutusta menee ohi, asioita ei voi toistaa liikaa.

Haku