Lastensuojeluilmoitus

Usein lastensuojeluilmoitus tulee perheelle yllätyksenä ja voi tuntua vanhemmista pelottavalta. Lastensuojeluilmoituksen tarkoituksena on varmistaa, että apua tarvitsevat lapset sitä myös saavat. Lastensuoleluilmoitus on merkki siitä, että jollain on herännyt huoli lapsesta tai perheen tilanteesta. Taustalla voi olla väärinkäsitys tai tulkinta, mutta viranomaisten tulee aina tarkistaa tilanne.

Lastensuojeluilmoitus tulee tehdä, kun lapsen tilanteesta on herännyt huoli. Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä kuka tahansa henkilö, joka huolissaan lapsesta tai hänen perheensä tilanteesta. Eri ammattikunnilla ja luottamustoimessa olevilla henkilöillä on lakisääteinen velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus. Vanhempi tai lapsi voi tehdä myös lastensuojeluilmoituksen itse.

Lastensuojeluilmoitus ei tarkoita, että huoli välttämättä on perusteltu tai että jokin olisi vialla. Se on merkki, että joku on huolissaan lapsen tilanteesta ja siksi tilanne arvioidaan.

Ennakollinen lastensuojeluilmoitus tehdään jo ennen lapsen syntymää. Tarkoituksena on varmistaa odottavalle äidille ja hänen perheelleen riittävät tukitoimet jo raskausaikana ja heti lapsen syntymän jälkeen.

Huoltajalle voidaan etukäteen ilmoittaa lastensuojeluilmoituksen tekemisestä, mutta aina näin ei toimita.

Lastensuojeluasia tulee vireille, kun lastensuojelun viranomainen saa tiedon lapsen olevan lastensuojelun avun tarpeessa. Lastensuojeluasia voi tulla vireille lastensuojeluilmoituksen kautta tai vanhemman tai lapsen omasta pyynnöstä.

Sosiaalityöntekijä arvioi ensin kiireellisten lastensuojelun toimenpiteiden tarpeen. Tämän jälkeen hän aloittaa palvelutarpeen arvioinnin, ellei se ole tarpeetonta. Sosiaalityöntekijä selvittää myös arvioinnin yhteydessä lastensuojelun tarvetta.

Jos lapsen ja perheen tuen tarpeisiin voidaan vastata sosiaalihuoltolain mukaisilla palveluilla, lastensuojelun asiakkuutta ei tarvita. Näitä palveluita voivat olla esimerkiksi kotipalvelu, lastenhoitoapu ja perhetyö.

Lastensuojelun asiakkuus alkaa, jos sosiaalityöntekijä arvioi lapsen ja hänen perheensä tarvitsevan lastensuojelun apua. Asiakkuus voi siis alkaa, vaikka vanhemmat eivät kokisi perheen tarvitsen lastensuojelun apua.

Lastensuojelussa avohuollon tukitoimet ovat ensisijaisia. Niiden tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä, sekä auttaa ja tukea vanhempia heidän hoito- ja kasvatustehtävässään. Avohuollon tukitoimia voidaan järjestää vain lapsen huoltajan ja 12 vuotta täyttäneen lapsen omalla suostumuksella.

Suurimmalle osalle lastensuojelun asiakkaista avohuollon tuki on riittävä eikä sijaishuoltoa tarvita.

Mikäli lapsen terveys tai kehitys on välittömästi vaarassa, lapsi voidaan kiireellisesti sijoittaa vastaanottokotiin tai vastaanottoperheeseen. Kiireellinen sijoitus ei ole vielä huostaanotto. Kiireellisen sijoituksen aikana arvioidaan voiko lapsi palata kotiinsa.

Lisää tietoa lastensuojeluilmoituksesta löytyy THL:n Lastensuojelun käsikirjasta.

Haku