Tienviittoja lastensuojeluun

Kysyimme lastensuojelun lapsensa kautta kohdanneilta vanhemmilta, miten lastensuojelua tulee kehittää. Tienviittoja lastensuojeluun kyselyymme vastasi 227 vanhempaa ja heillä oli paljon sanottavaa.

Vanhempien vastauksista kootussa ”Kun apu ei tunnu avulta”-julkaisussa kerrotaan vanhempien ajatuksia lastensuojelun kehittämiskohteista, ja avataan lastensuojelun haasteita vanhempien näkökulmasta käsin. Vanhemmat tunnistavat lastensuojelun suurimmat haasteet samoiksi kuin ammattilaiset, mutta kuvaavat niitä omasta näkökulmastaan käsin. He tuovat esiin esimerkiksi omia kokemuksiaan huonoista kohtaamisista, toimimattomista palveluista ja häpeästä, jota he lastensuojelussa kokevat.

Vanhempien kokemuksista on julkaisussa koottu osattomuuden ja osallisuuden polut, jossa kuvataan vanhempien kokemaa osattomuutta, sekä vanhempien toiveita osallisuuden parantamiseksi lastensuojelun asiakaspolun eri vaiheissa. Osattomuuden ja osallisuuden polut on toteutettu siten, että lastensuojelualan ammattilaiset voivat hyödyntää niitä omassa työssään vanhempien kanssa.

Voit ladata ”Kun apu ei tunnu avulta”- lastensuojelun asiakasvanhempien kokemuksia lastensuojelusta-julkaisun tästä.

Syksyllä 2021 järjestetyssä webinaarissa esiteltiin Tienviittoja lastensuojeluun-kyselyn ensimmäisiä tuloksia. Esitykseen on koottu vanhempien näkemyksiä kuudesta lastensuojelun kehittämiskohteesta. Kehittämiskohteet on valikoitu Lastensuojelun Keskusliiton ”Hyvää lastensuojelua, kiitos!” -julkaisusta vuodelta 2019.

Tallenne 30.11.2021 järjestetyn webinaarin kyselyn esittelystä katsottavissa täällä.

Voit katsoa kyselystä tehdyn esityksen myös täältä.

Haku