VOIKUKKIA-vertaistukiryhmä

Lapsen huostaanotto herättää monissa vanhemmissa voimakasta häpeää ja voi johtaa vetäytymiseen. Muihin saman kokeneisiin tutustuminen auttaa näkemään, ettei ole ainoa ja vähentää häpeän tunnetta. Ryhmään voi osallistua, vaikka lapsen huostaanotosta tai sijoituksesta olisi kulunut aikaakin.

VOIKUKKIA-vertaistukiryhmä sijoitettujen ja huostaanotettujen lasten vanhempien tukemiseen.

VOIKUKKIA-vertaistukiryhmä:

  • Suljettu ryhmä eli osallistujat ovat samat läpi ryhmän
  • Ryhmässä yleensä 4-8 vanhempaa
  • Ohjaajina on 2 koulutettua ammattilaista, osassa ryhmistä on myös koulutettu vertaisohjaaja.
  • Ryhmät tapaavat säännöllisesti noin 10 kertaa
  • Yksi ryhmätapaaminen kestää parisen tuntia
  • Tapaamiskerroilla käsitellään eri teemoja, tilaa on myös ryhmän omille toiveille

Ryhmän tavoitteet ovat:
– lapsen sijoituksen aiheuttaman suuren muutoksen ja kriisin käsittely
– vanhempien oman elämän ja selviytymisen tukeminen
– vanhemmuuden vahvistaminen ja sitä kautta lasten hyvinvoinnin lisääminen


Jokaisella vanhemmalla on myös omat tavoitteensa ja tarpeensa, jotka selvitetään ennakkotapaamisessa.

”Olen ollut enemmän oma itseni kun olen voinut jättää raskaitakin asioita pois päästäni.”

Ryhmien loppupalautteissa korostuu se, miten erilaisista taustoista ja tilanteista vanhemmat tulevat. Jokaisen perheen ja vanhemman tarina on erilainen. Silti yhteinen kokemus lapsen sijoituksesta yhdistää.

”Mahtava ryhmä. Saa paljon tukea sijoitukseen liittyvissä asioissa/ongelmissa. Ketään ei tuomita mikä on todella tärkeää. Meidät nähdään ihan tavallisina ihmisinä. Eikä katsota sitä mitä mahdollisia ongelmia meillä on.”

Tapaamiskerroilla on eri teemat, jotka etenevät tutustumisesta ja oman tarinan kertomisesta lapsen ja vanhemman kriisiin, yhteistyöhön sekä yhteydenpitoon ja siitä omiin voimavaroihin ja tulevaisuuden näkymiin. Tukeva rakenne jättää myös tilaa ryhmästä nousseille keskustelunaiheille. Jokaiseen tapaamiskertaan sisältyy kuulumisten jakaminen ja kokemusten pohtiminen yhdessä.

”Ryhmässä oli avoin, luotettava, hyvä ryhmähenki. Oli helppo puhua vaikeammistakin asioista. Ymmärrystä riitti.”

”Ryhmä toi paljon lisää voimavaroja omaan jaksamiseen.”

Miten ryhmään pääsee?

VOIKUKKIA-ryhmiä järjestävät eri tahot ympäri Suomen. VOIKUKKIA-toiminnalle ilmoitetut vertaistukiryhmät näet Vertaistukea vanhemmille ja läheisille-sivulta . Sieltä löydät tiedot myös alkavista valtakunnallisista verkkoryhmistä. Voit kysyä myös oman kuntasi sijaishuollosta oman alueesi ryhmistä. Ryhmän ohjaajat tapaavat ryhmästä kiinnostuneet ennen ryhmän alkua.

Ryhmätoiminnan aloittaminen

Oletko kiinnostunut aloittamaan VOIKUKKIA-vertaistukiryhmien ohjaamisen alueellasi? Katso seuraavat XXX VOIKUKKIA-ohjaajakoulutukset ja ilmoittaudu mukaan.

Ryhmiä kannattaa järjestää yhteistyönä. Tämä helpottaa esimerkiksi ryhmien mainostamista, madaltaa vanhempien kynnystä osallistua ja jakaa kustannuksia sekä työmäärää. VOIKUKKIA-vertaistukiryhmiä ovat järjestäneet muun muassa:

  • Isommat kaupungit omana toimintanaan omille asiakkailleen
  • Useammat kunnat yhdessä yli rajojen
  • Kunta yhdessä seurakunnan tai järjestön kanssa
  • Yksityinen palveluntarjoaja omille asiakkailleen tai tilauksesta laajemmalle alueelle

VOIKUKKIA-toiminta pitää yllä yhteystietorekisteriä koulutetuista ryhmänohjaajista. Voit kysyä meiltä oman alueesi ryhmänohjaajien yhteystietoja: voikukkia@suomenkasper.fi

Palautelinkki ryhmän käyneille vanhemmille

Toivomme, että jokainen ryhmän käynyt täyttäisi palautelomakkeen. Sen perusteella voimme arvioida ja kehittää ryhmiä mahdollisimman hyvin vanhempien tarpeisiin vastaavaksi. Saat kyselyn salasanan ryhmänohjaajilta.

Haku