Viimeinen tapaaminen

Viimeisellä tapaamisella ohjelmassa on prosessin juhlistamista ja palautteen keräämistä.

Linkki VOIKUKKIA-toiminnalle annettavaan palautteeseen löytyy Kasperin nettisivujen lastensuojelun vanhemmille-osiosta. Ohjaajat saavat salasanan VOIKUKKIA-työntekijöiltä. Ohjaajat voivat kerätä palautetta myös itselleen.

Palautekysymyksiä

Halutessanne voitte jakaa ryhmäläisille todistukset.

Muokattava todistuspohja

Osallisuudesta tai vertaisohjaajuudesta kiinnostuneille vanhemmille tietoa VOIKUKISTA.

Esite vertaisohjaajuudesta kiinnostuneille

Kirje osallisuudesta ryhmäläisille

Joillain alueilla vanhemmat on tavattu yksilötapaamisilla myös ryhmän jälkeen. Näiden taapaamisten pohjaksi on luotu haastattelurunko.

Lopputapaamisen haastattelurunko

Haku