Millaisena minut näet, sellainen minusta tulee

Tiedote | 18.11.2019

Pysähdy hetkeksi miettimään, kuka oli sinulle tärkeä aikuinen silloin kun olit lapsi? Mikä teki tuosta suhteesta sinulle merkityksellisen?

Aikuisten lapsuuden kokemuksista löytyy usein omien vanhempien lisäksi muitakin merkityksellisiä aikuisia. Ihmisiä, jotka jäävät lapsuudesta mieleemme. He voivat olla esimerkiksi isovanhempia, kaverin isä tai opettaja. Heille olemme tulleet nähdyksi ja kuulluiksi omana itsenämme. Joku muistaa lämpimän katseen, kiireettömän yhdessä olon tai hellän kosketuksen. Joku on ehkä opettanut elämästä jotain, mutta ennen kaikkea olet todennäköisesti kokenut tulleesi hyväksytyksi sellaisena kuin olet ja olet kokenut itsesi arvostetuksi ja tärkeäksi.

Lapsen oikeuksien viikon teemana on Oikeus olla oma itsensä. Lapsen oikeuksien sopimuksessa lapsi nähdään oman elämänsä aktiivisena toimijana, jolla on oikeus omien mielipiteiden ilmaisuun ja oikeus kasvun ja kehityksen tukemiseen. Lapsen etu on otettava huomioon kaikessa lasta koskevissa päätöksissä. Sopimus koskee kaikki lapsia.

Aikuisten tehtävänä on luoda edellytykset ja tukea toiminnallaan sopimuksen toteutumista lasten arjessa. Se voi olla vaikutusmahdollisuuksien luomista tai pieniä kohtaamisia. Se lämmin, rohkaiseva hymy silloin, kun lapsi on epävarma. Lasten oikeuksien sopimukseen kuuluu myös lapsen oikeus säilyttää suhteet hänelle läheisiin ihmissuhteisiin, jos lapsen on hyvä olla heidän kanssaan. Lapselle merkityksellisten ihmissuhteiden ylläpitäminen ja niiden tukeminen on aikuisten vastuulla.

Pidetään huolta siitä, että jokaisella lapsella on aikuisena joku muisto lämpimästä ja turvallisesta aikuisesta, jonka seurassa on saanut kokea olevansa tärkeä ja arvokas sellaisena kuin on!
Lue lisää lapsen oikeuksien sopimuksesta ja 30v juhlavuodesta: https://www.lapsenoikeudet.fi/

Osallistu myös kampanjaan #saanollaminä #saatollasinä.

 

Salla Frisk, Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry

 

 

 

Haku