Muistetaan yhteistyö ja kohtaaminen myös poikkeustilanteissa <3

Tiedote | 20.3.2020

Olemme saaneet muutaman hätääntyneen yhteydenoton sijoitettujen lasten vanhemmilta koskien lapsen tapaamisten eväämistä ja rajaamista koronavirustilanteen vuoksi. Olemme käyneet keskustelua teemasta myös sijaishuoltoyksiköissä työskentelevien ammattilaisten kanssa. Molemmilla tahoilla tähän tilanteeseen liittyy luonnollisesti huolta ja pelkoa. Molemmat haluavat tässäkin tilanteessa turvaa lapselle. VOIKUKKIA-toiminta haluaa tässä hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa muistuttaa inhimillisen kohtaamisen tärkeyttä.

Tilannetta vaikeuttaa se, että yhtenäiset ohjeet ja linjaukset kotilomien ja tapaamisten toteuttamiseen tässä poikkeustilanteessa vielä puuttuvat. Joissakin sijaishuoltoyksiköissä on ehditty saada ohjeet kunnan viranomaisilta, jotka seuraavat hallituksen ja ministeriön ohjeistuksia. Samoin Perhehoitoliitto on antanut oman tiedotteensa asiassa. Sosiaali- ja terveysministeriössä on parhaillaan työn alla ohjeistuksen laatiminen, mutta ymmärrettävästi sen ohella on monta muutakin ratkaistavaa asiaa tässä jatkuvasti muuttuvassa tilanteessa. Jäämme siis kärsivällisesti sitä odottamaan.

Ohjeistukset ja linjaukset ovat tuki ammattilaisille, kun he tekevät vaikeita ratkaisuja vaikeissa tilanteissa. Vanhempia auttaa se, että heitä kuullaan ja että he saavat osallistua mukaan ratkaisujen tekemiseen. Päätös oman lapsen sovittujen tapaamisten tai kotilomien keskeyttämisestä on vanhemmalle sekä lapselle usein suuri pettymys. Viranomaisten ja ministeriön ohjeita tulee ehdottomasti noudattaa, mutta tärkeää on, että näitä linjauksia käsitellään yhdessä vanhemman ja lapsen kanssa.

Vanhemmalle tärkeää on saada tietää selkeät perustelut asiassa. VOIKUKKIA-toiminta suosittelee, että tilanteissa, joissa tapaamisia ja kotilomia joudutaan rajaamaan, pohdittaisiin vaihtoehtoisia tapoja yhteydenpitämiseen lapsen kanssa. Voiko yhteyttä pitää sähköisesti? Voiko puheluita lisätä? Löytyykö jotain muita tapoja? Tärkeä on, että yhteistyö sijaishuoltopaikan ja vanhemman välillä säilyy. Huoli ja pelko helpottaa, kun vanhemmalla on mahdollisuus poikkeustilanteessakin osallistua lapsen arkeen.

Artikkeli päivitetty 6.4.2020 Oikeusasiamiehen lausunto: Huostaanotettujen lasten yhteydenpidon toteuttaminen koronapandemian aikana

Artikkeli päivitetty 1.4.2020: Sosiaali- ja terveysministeriön ohje tartuntatautilain ja valmiuslain vaikutus liikkumisvapauteen sijaishuollon yksiköissä

Artikkeli päivitetty 20.3. STM: Kuntien turvattava perustason sosiaali jaterveyspalvelut ja tuettava heikoimmassa asemassa olevia poikkeusoloissa

Artikkeli päivitetty 27.3 Perhehoidon toimijoiden vetoomus valtakunnallisen ohjeistuksen välttämättömyyteen.

Haku