Tienviittoja lastensuojeluun- webinaari 2.0: toiveista ratkaisuihin

Tapahtuma |

Nyt sit niitä ratkaisuja ja toimeen tarttumista! Tule kuulemaan millaisia ideoita lastensuojelun lapsensa kanssa kokeneet vanhemmat tarjoavat toimivaan lastensuojeluun! Ammattilaisena saat mukaasi ideoita omaan työhösi ja sen kehittämiseen.

Webinaarissa esitellään Tienviittoja lastensuojeluun -kyselystä tehtyjä johtopäätöksiä ja aineistosta tehty julkaisu. Kysely tehtiin kesällä 2021 ja siihen vastasi 227 vanhempaa.

Työpajoissa pääset käymään vuoropuhelua kyselyn teemoista ammattilaisten ja kokemusasiantuntijavanhempien kanssa.

Katso tarkempi ohjelma alla!

Webinaarin ohjelma:

Tervetuloa!

12:30 Mistä webinaarissa on kyse?

12:40 ”Kun apu ei tunnu avulta” -julkaisun esittely

13:00 Kommentteja julkaisusta  

13:05 Tauko 

13:15 Työpajatyöskentelyä

Työpajoissa toimivat työpareina kokemusvanhempi ja Kasper ry:n työntekijä.

Valitse yksi neljästä, linkki työpajoihin ilmoittautumiseen lähetetään sähköpostitse webinaari- ilmoittautumisen saavuttua.

Työpaja 1: Millaista on hyvä, toimiva, monitoimijainen lastensuojelu?

  • Mitä kaikkea yhdessä tekeminen ja monialaisuus voi tarkoittaa? Työpajassa pysähdytään vanhempien kokemuksiin monialaisesta yhteistyöstä sekä pohditaan yhdessä miten ja kenen kanssa lastensuojelun olisi hyvä tehdä yhteistyötä. Mitä kokemusvanhempien osaaminen voi tuoda mukaan yhteistyötapojen kehittämiseen? Mitä voisi vielä parantaa, mitä eväitä viedä arkeen?

Työpaja 2: Kokemusasiantuntijat osana ratkaisua

  • Kokemusasiantuntijoiden osallistumisesta lastensuojeluorganisaatioiden toimintaan on paljon hyviä kokemuksia niin ammattilaisilla, kuin asiakkaillakin. Toiminta juurtuu silti hitaasti ja tähän haasteeseen kaipaamme teiltä apulantaa! Työpajassa rikastamme ajatuksia kokemusasiantuntijuudesta, kuokimme esiin esteitä ja hidasteita, sekä työnnämme pinnalle uusia versoja!

Työpaja 3: Miten päästä osattomuudesta osallisuuteen työn arjessa?

  • Voiko työntekijä vaikuttaa vanhemman kokemaan osattomuuteen tai osallisuuteen? Jos voi, niin miten? Työpajassa käsitellään osallisuuden ja osattomuuden kokemuksia lastensuojelussa yhteistyön ja yhteyksien näkökulmasta, sekä kylvetään ratkaisun siemeniä arkityöhön.

Työpaja 4: Miten löytää yhteys asiakkaaseen inhimillisen ammatillisuuden keinoin?

  • Onko inhimillinen ammatillisuus avain laadukkaaseen ja vaikuttavaan lastensuojeluun? Miten päästään ohittamisesta yhteyteen, kohtaamiseen ja yhteiseen ymmärrykseen? Työpajassa pohditaan, mistä inhimillinen ammatillisuus rakentuu ja miten sen avulla voidaan rakentaa vahvempi yhteys asiakkaan ja ammattilaisen välille.

14:00 Tauko 

14:10 Kommentit työpajoista 

14:30 Noora Aarnio, tutkija/Tampereen yliopisto:

”Arvioinnin kohteena ja kumppanina – asiakasnäkökulmaista tutkimustietoa arvioinnista lastensuojelun rajapinnoilla”  

15:00 Kokemusvanhempien kommentit tutkijan puheenvuoroon 

15:20 Miten tästä edetään vanhempien äänen kuulemiseksi? 

15:30 Webinaarin lopetus

Työpaja on maksuton ja se toteutetaan Teamsissä. Tervetulleita mukaan ovat sekä vanhemmat että ammattilaiset.

Ilmoittautuminen on päättynyt, mutta mahdut vielä mukaan. Tässä linkki, jota käytetään webinaarin kaikissa yhteisissä osuuksissa: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Tule kuulolle ja antamaan oma näkemyksesi ja panoksesi!

Haku