Verkko vertaistuki-illat autismikirjon lasten vanhemmille, joiden lapsi on sijoitettu tai huostaanotettu

Lastensuojelun verkkotuki | 10.1.2022

Huostanottoon tai sijoitukseen liittyy paljon tunteita ja kysymyksiä. Miten vanhemmuus jatkuu huostaanoton

jälkeen? Miten yhteydenpito sujuu lapseen tai nuoreen? Miten selviän erilaisten vaikeiden ja ristiriitaistenkin tunteiden kanssa? Tule mukaan jakamaan kokemuksia ja vaihtamaan ajatuksia muiden osallistujien kanssa.

Autismiliiton vertais- ja kokemustoiminta ja Kasper ry järjestää yhteisiä vertaisiltoja netissä:

Aikataulu talvella ja keväällä 2022:

ti 15.2. kello 17.30-19.00
ti 22.3. kello 17.30-19.00
ti 19.4. kello 17.30-19.00
ti 31.5. kello 17.30-19.00

Keskusteluissa on mukana sekä vertaisohjaaja että ammattilaisohjaaja.

Keskustelut perustuvat vertaisuuteen ja ovat avoimia kaikille kohderyhmään kuuluville.

Keskustelualustana toimii Zoom. Keskustelut ryhmässä ovat luottamuksellisia ja tapaamme verkossa kamera päällä.

Ilmoittautuminen

Mukaan mahtuu kahdeksan (8) osallistujaa. Saat osallistumislinkin sähköpostilla. Ilmoita, jos joudut peruuttamaan osallistumisesi.

Haku