Huostaanotettujen lasten kotiin jäävät sisarukset eivät saa unohtua!

Blogi | 7.4.2020

Kansainvälistä sisarustenpäivää vietetään vuosittan 10.4. Haluamme muistuttaa, että huostaanotetun lapsen kotiin jääviä sisaruksia ei saa unohtaa. Lapsen huostaanotto on kriisi koko perheelle, niin vanhemmille kuin lapsillekin. Lapsen huostaanotto muuttaa huostaanotetun lapsen lisäksi myös kotiin jäävien sisarusten elämää ja herättää erilaisia tunteita heissä. Rauman perhetukikeskuksessa työskentelevät tehostetun perhetyön sosiaaliohjaajat Sari Lovén ja Anu Nyfors saivat idean kotiin jäävien sisarusten vertaisryhmämallin kehittämisestä vuonna 2014, kun eräs sosiaalityöntekijä oli etsinyt kotiin jääneelle sisarukselle tukea. Nyfors ja Lovén selvittivät tuolloin, onko kotiin jääville sisaruksille olemassa apu- tai tukimalleja, mutta eivät löytäneet tällaisia ja idea vertaisryhmämallista syntyi. Mallin kehittämiseen vaikuttivat myös Nyforsin ja Lovénin omat hyvät kokemukset erilaisten vertaisryhmien ohjaamisesta.

Nyfors ja Lovén kokeilivat vertaisryhmämallia ensimmäisen kerran vuonna 2015 ohjatessaan kahdelle kotiin jääneelle sisarukselle ”miniryhmän”. Mallia on sittemmin kehitetty lisää yhteistyössä Kasperin työntekijöiden kanssa ja ryhmässä on hyödynnetty huostaanotettujen lasten vanhempien VOIKUKKIA –vertaisryhmämallia. Raumalla on käynnistynyt tänä syksynä jo kolmas kotiin jääneiden sisarusten Hahtuvat-vertaisryhmä.

Vertaisryhmässä lapset pääsevät käsittelemään saman kokeneiden lasten kanssa sisaruksen huostaanottoon liittyviä tunteita ja huostaanoton tuomia muutoksia elämässä. Ryhmässä keskitytään tunteiden tunnistamisen ja sanoittamisen lisäksi lapsen voimavaroihin ja vahvuuksiin. Raumalla on saatu hyvää palautetta ryhmistä sekä lapsilta että vanhemmilta. Lapset ovat kokeneet hyvänä kuulla muiden saman kokeneiden ajatuksia sisaruksen huostaanotosta. Lapset ovat myös kertoneet ymmärtävänsä enemmän huostaanotosta ryhmän jälkeen ja että aiheesta on helpompi puhua. Ryhmään osallistuneiden lasten vanhemmat ovat kokeneet ryhmän paikkana, jossa lapsen on turvallista puhua sisaruksen huostaanotosta ja että ryhmän myötä kotiin jäävän sisaruksen tunteet ovat tulleet paremmin näkyväksi perheessä.

Nyfors ja Lovén pitävät ryhmää ehdottoman tärkeänä kotiin jäävien sisarusten tukimuotona ja Rauman lastensuojelupalveluiden esimiehet ja sosiaalityöntekijät ovat huomioineet ryhmän merkityksen. Sisarusten vertaisryhmä onkin otettu mukaan säännölliseen ryhmätoimintaan ja uusi ryhmä käynnistyy joka syksy, mikäli vain ryhmään on tarpeeksi osallistujia.

Mikäli haluat kokeilla ryhmätoimintaa sijoitettujen lasten kotiin jääville sisaruksille osana omaa toimintaa alueellasi, VOIKUKKIA-toiminta auttaa mielellään alkuun pääsemisessä.

Lisätietoja:

Sanna Hämäläinen, Asiantuntija, VOIKUKKIA-toiminta

sanna.hamalainen@suomenkasper.fi

puh. 0503743279


« Edellinen kirjoitus:

Seuraava kirjoitus: »

Haku