Erosta puhuminen lapsen ja nuoren kanssa

Lapsen kanssa on tärkeää puhua erosta. Hänellä on oikeus kysyä asioista ja on tärkeää, että häntä kuunnellaan. Lisäksi lapsen tulee saada tietoa hänen elämäänsä koskevista muutoksista. Lapsi voi syyllistää itseään vanhempien erosta, jos asiasta ei ole kunnolla hänen kanssaan keskusteltu. Lapsi käsittelee vanhempien eroa elämänsä eri kehitysvaiheissa uudelleen ja tarvitsee siihen vanhempien tukea. Koskaan ei ole liian myöhäistä puhua erosta.

Lapsella pitää olla lupa ja mahdollisuus ajatella hyvää molemmista vanhemmista. Tämä on yksi isoin lasta suojaava tekijä erossa. Tärkeää on kunnioittaa ja tukea lapsen suhdetta molempiin vanhempiin. Rohkaise myös lasta puhumaan tunteistaan ja anna lupa kaikkiin tunteisiin.

“Vanhempani erosivat ja usein minusta tuntuu, etten tiedä mitä tapahtuu seuraavaksi.”

Vinkit vanhemmille erosta puhumiseen

Kertokaa lapselle

 • Vanhempien olisi tärkeää puhua erosta lapsen kanssa yhdessä.
 • Sopikaa etukäteen mitä lapselle kerrotaan.
 • Kertokaa, että ero ei ole lapsen syytä.
 • Lapsen ei tarvitse huolehtia vanhemman pärjäämisestä.
 • Hänellä on lupa kertoa ja puhua erosta ja ajatuksistaan avoimesti.
 • Kaikenlaiset tunteet ovat sallittuja, vanhemmat lohduttavat ja ottavat syliin.
 • Hänellä on oikeus kumpaankin vanhempaansa, sekä hänelle tärkeisiin ihmisiin.
 • Vanhemmat tekevät parhaansa, että lapsella olisi hyvä olla muuttuneissa olosuhteissa.
 • Vanhemmat ajattelevat hänen parastaan, kun sopivat lapsen asioista.
 • Mikä muuttuu, mikä pysyy ennallaan, mihin lapsi voi vaikuttaa ja mikä aika kokeillaan sovittuja asioita.
 • Kuuntele ja kysy mitä lapsi ajattelee, mutta älä pakota puhumaan.

Selvittäkää lapsen mielipide ja toiveet seuraavista asioista

 • Asuminen
 • Koulu/esikoulu/päivähoito
 • Sisarukset/lemmikit/kaverit
 • Kodista toiseen vaihtaminen
 • Harrastukset
 • Tavaroiden kuljetus/lapselle tärkeät tavarat

Ottakaa lapsen kanssa keskusteltaessa huomioon:

 • On tärkeää kuulla lapsen ajatukset ja toiveet liittyen hänen elämäänsä ja hänen mahdolliset huolensa.
 • Lapsen ei kuulu päättää asioista/ Lapsi ei tee päätöksiä.
 • Kunnioittakaa lapsen ajatuksia, vaikka ne olisivat ristiriitaisia omien ajatusten kanssa.
 • Jos lapsen mielipide ei selviä tai olette erimieltä asioista, hakekaa tukea tilanteeseen. (Lisää tietoa Tukea eronneille vanhemmille -sivulta.)
 • Lapsen mielipidettä, vointia ja toivomuksia on tärkeää kuulostella jatkossakin.

Materiaalia eron käsittelyyn:

 • Vertaiskortit vanhempien eron käsittelyyn, joihin on koottu lasten ajatuksia vanhempien eroon liittyen. Vertaiskortit sopivat niin vanhemmille kuin ammattilaisille lapsen kanssa erotilanteesta puhumiseen.
 • Välikädessä -kirjassa nuoret kertovat kokemuksiaan vanhempien erosta, sen vaikutuksista elämään ja kuinka siitä selviää.
 • Sadut ovat hyvä keino käsitellä eroon liittyviä ajatuksia ja tunteita lapsen kanssa.
 • Lapsen tunteet erossa -video. Kuinka tukea lasta vanhempien eron käsittelyssä? Neuvoja ja vinkkejä siihen miten huomioida eri ikäisten lasten tunteet muutosten käsittelyssä.
 • Lasten ja nuorten eroryhmät Eroryhmässä lapset ja nuoret saavat käsitellä vanhempien eroon liittyviä ajatuksia ja tunteita muiden saman kokeneiden kanssa.

Pelaa huolisyöppö

Haku