Kokemuskohtaamo 2023-2025

Kokemuskohtaamo 2023-2025

Kokemuskohtaamo-hanke käynnistyi Kasper ry:ssä maaliskuussa 2023 ja jatkuu vuoden 2025 loppuun asti. Hankkeen rahoittajana toimii STEA ja yhteistyössä toimivat Keski-Uudenmaan hyvinvointialue Keusote ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialue VaKe.

Ajankohtaista kokemuskohtaamossa!

Kokemuskohtaamo-hankkeen mediatiedote

Vanhemman ääni- hankkeen jalanjäljissä

Kokemuskohtaamo-hanke on oma itsenäinen hankkeensa, mutta jatkaa onnistuneen Vanhempien ääni lastensuojeluun- hankkeen jalanjäljissä. Vanhempien ääni lastensuojeluun- hanke päättyi maaliskuussa 2023. Hanke toi kolmen vuoden aikana lastensuojelun asiakasvanhempien ääntä esille ja loi menetelmiä ammattilaisten käyttöön. Hankkeessa tehtyjen kyselyiden perusteella vanhemmat kokivat lastensuojelun asiakasprosesseissa osattomuutta ja lastensuojelun asiakkuus herättää vanhemmissa yhä häpeää ja syyllisyyttä.

Päämääränä osallisuus ja asiakasturvallisuus

Kokemuskohtaamo-hankeen päämääränä on lastensuojelun avohuollon asiakasvanhempien osallisuuden lisääntyminen ja asiakasturvallisuuden vahvistuminen. Tavoitteena on, että asiakkaat kokevat lastensuojelun tuen auttavaksi ja asiakastyytyväisyys kasvaa. Tavoitteena on myös asiakkaiden osallisuuden yhä vahvempi huomioiminen sekä asiakkaan omassa prosessissa että palvelumuotoilussa. Työntekijöiden valmiuksia ja työorientaatiota asiakkaiden osallisuuteen vahvistetaan koulutuksien avulla.

Tietoa vahvistamalla kohti osallisuutta

Hanke toteuttaa asiakasvanhemmille info- ja keskustelutilaisuuksia, jotka lisäävät vanhempien tietoisuutta lastensuojeluun liittyvistä asioista. Tiedon lisääntyminen antaa vanhemmille mahdollisuuden osallisuuteen omassa asiakasprosessissaan. Vanhemmille kehitetään myös vertaistuki- ja psykoedukaatiomallit sekä kehitetään kokemusasiantuntijatoimintaa. Hankkeen aikana mallit pyritään vakiinnuttamaan hyvinvointialueille. Hanke toimii tiiviisti yhteistyössä hyvinvointialueiden kanssa.

Kokemuskohtaamo

Yhteistyöhyvinvointialueilla toimivat Kokemuskohtaamot Tikkurilassa ja Järvenpäässä.

Kokemuskohtaamo on matalan kynnyksen tila, jossa lastensuojelun avohuollon asiakasvanhemmille mahdollistetaan vertaistuki, tuotetaan tietoa lastensuojelusta ja asiakkaat voivat kohdata kokemusasiantuntijoita. Kokemuskohtaamo on paitsi fyysinen tila, myös työorientaatio, joka ohjaa hanketta. Asiakkaiden ja ammattilaisten kanssa yhteiskehittämällä tehdään muutosta, jossa asiakkaat saavat lastensuojelussa riittävästi tietoa lastensuojeluun ja asiakkuuteen liittyen, jotta he voivat aidosti olla osallisena asiassaan ja heillä on mahdollisuus aidosti vaikuttaa päätöksentekoon omassa asiakkuudessaan.

Yhteiskehittämällä muutokseen

Sekä VaKen että Keusoten alueella toimivat kehittämisryhmät, jotka koostuvat lastensuojelun työntekijöistä, esimiehistä, kokemusasiantuntijasta ja hankkeen projektisuunnittelijoista. Kehittämisryhmät kokoavat asiakaspalautetta ja pyrkivät saamaan muutosta hyvinvointialueille palvelumuotoilun kautta. Yhtenä tärkeänä kehittämisen kohteena on luoda toimiva asiakaspalautejärjestelmä ja muuttaa toimintakulttuuria niin, että asiakkaan palautteella on aidosti merkitystä palveluiden kehittymiseen.

Haku