Tukea eronneille vanhemmille

Parisuhteen päättymiseen liittyy paljon erilaisia tunteita ja asioiden hoitamista. Erityisesti silloin, kun aikuisilla on yhteisiä lapsia. Eroon kannattaa hakea apua ja monenlaista tukea on saatavilla. Yksin ei tarvitse pärjätä. Hyvinvointialueiden ja muiden järjestöjen palveluja löydät kootusti Apua eroon -sivuilta. Käy katsomassa mitä tukea lapsille ja nuorille on tarjolla Lasten ja nuorten eroryhmät -sivulta.

Kasperissa tarjoamme vanhemmille tukea Vanhemman neuvo vertaistukiryhmän muodossa. Ryhmä on tarkoitettu eronneille tai eropäätöksen tehneille vanhemmille, jolla on alaikäisiä lapsia. Ryhmää ohjaa kaksi eroauttamisen ammattilaista. Ryhmä kokoontuu 6 kertaa ja jokaisella tapaamiskerralla on oma teemansa. Ryhmässä käsitellään mm. yhteistyövanhemmuutta, lapsen selviytymistä erotilanteessa sekä perheen arkea eron jälkeen. Ryhmään otetaan 6-8 vanhempaa. Ryhmän ohjaajat tapaavat ryhmään tulijat ennen ryhmän alkua. Alkutapaamisessa on mahdollisuus kuulla tai kysyä ryhmän toiminnasta tarkemmin sekä kertoa omasta elämäntilanteesta.

Ryhmän ajankohdan ja ilmoittautumisen löydät tapahtumakalenteristamme.

Materiaalia eron käsittelyyn lapsen kanssa

VINKKEJÄ VANHEMMILLE LAPSEN KANSSA 
KESKUSTELUUN EROTILANTEESSA 
Vanhempien on keskusteltava lapsen kanssa häntä koskevista asioista. 
Näin turvataan lapselle kokemus siitä, että hänen mielipiteillään on merkitystä ja 
ne otetaan huomioon päätettäessä häntä koskevista asioista. Jos mahdollista, 
sopikaa etukäteen mitä kerrotte ja keskustelkaa lapselle yhdessä.

Lataa ja tulosta tästä Vinkkejä vanhemmille lapsen kanssa keskusteluun erotilanteessa -pdf

Vanhemmat kehittäjinä

Kasperin Lapset mukana -hankkeessa halutaan vahvistaa lasten osallisuutta erotilanteissa. Vanhemmat pääsevät mukaan kehittämään lasten osallisuutta vahvistavia menetelmiä.

Haku