Tukea eronneille vanhemmille

Parisuhteen päättymiseen liittyy paljon erilaisia tunteita ja asioiden hoitamista. Erityisesti silloin, kun aikuisilla on yhteisiä lapsia. Eroon kannattaa hakea apua ja monenlaista tukea on saatavilla. Yksin ei tarvitse pärjätä. Hyvinvointialueiden ja muiden järjestöjen palveluja löydät kootusti Apua eroon -sivuilta. Käy katsomassa mitä tukea lapsille ja nuorille on tarjolla Lasten ja nuorten eroryhmät -sivulta.

Kasperissa tarjoamme vanhemmille tukea Vanhemman neuvo vertaistukiryhmän muodossa. Ryhmä on tarkoitettu eronneille tai eropäätöksen tehneille vanhemmille, jolla on alaikäisiä lapsia. Ryhmää ohjaa kaksi eroauttamisen ammattilaista. Ryhmä kokoontuu 6 kertaa ja jokaisella tapaamiskerralla on oma teemansa. Ryhmässä käsitellään mm. yhteistyövanhemmuutta, lapsen selviytymistä erotilanteessa sekä perheen arkea eron jälkeen. Ryhmään otetaan 6-8 vanhempaa. Ryhmän ohjaajat tapaavat ryhmään tulijat ennen ryhmän alkua. Alkutapaamisessa on mahdollisuus kuulla tai kysyä ryhmän toiminnasta tarkemmin sekä kertoa omasta elämäntilanteesta.

Ryhmän ajankohdan ja ilmoittautumisen löydät tapahtumakalenteristamme.

Materiaalia eron käsittelyyn lapsen kanssa

Vinkkejä vanhemmille lapsen kanssa keskusteluun erotilanteessa.

VINKKEJÄ VANHEMMILLE
LAPSEN KANSSA KESKUSTELUUN
EROTILANTEESSA

Lapsen mielipide on lain mukaan selvitettävä
Vanhempien on keskusteltava lapsen kanssa häntä koskevista asioista. Näin turvataan lapselle kokemus siitä, että hänen mielipiteillään on merkitystä ja ne
otetaan huomioon päätettäessä häntä koskevista asioista. Jos mahdollista, sopikaa
etukäteen mitä kerrotte ja keskustelkaa lapselle yhdessä.

Ottakaa keskustelussa huomioon:
-Lapsen ikätaso.
-Lapsi ei päätä asioita.
-Kunnioittakaa lapsen ajatuksia, vaikka ne olisivat ristiriidassa omien ajatustenne kanssa.

Kertokaa lapselle:
-Ero ei ole lapsen syytä.
-Vaikka parisuhde päättyy, vanhemmuus jatkuu.
-On lupa kertoa ja puhua erosta ja ajatuksistaan avoimesti ja milloin tahansa ottaa
puheeksi asioita, joita hänelle tulee mieleen.
-Kaikenlaiset tunteet ovat sallittuja.
-Hänellä on oikeus kumpaankin vanhempaansa, sekä hänelle tärkeisiin ihmisiin.
-Vanhemmat tekevät parhaansa, että lapsella olisi hyvä olla muuttuneissa olosuhteissa.
-Vanhemmat ajattelevat hänen parastaan, kun sopivat lapsen asioista.
-Mikä muuttuu, mikä pysyy ennallaan, mihin lapsi voi vaikuttaa ja mikä aika kokeillaan
sovittuja asioita.

Kysykää lapsen mielipide seuraavista asioista:
-Asuminen koulu/esikoulu/päivähoito
-Sisarukset/lemmikit/kaverit
-Tapaamisrytmi
-Vaihtotilanteet
-Harrastukset
-Tavaroiden kuljetus/lapselle tärkeät tavarat

Lapsen mielipidettä ja toivomuksia on tärkeää kuulostella jatkossakin.

Kasper ry
Lapsi osaksi perheen päätöksentekoa

Anna meille palautetta Vinkkejä vanhemmille lapsen kanssa keskusteluun erotilanteessa -listasta TÄSTÄ.

Vanhemmat kehittäjinä

Kasperin Lapset mukana -hankkeessa halutaan vahvistaa lasten osallisuutta erotilanteissa. Vanhemmat pääsevät mukaan kehittämään lasten osallisuutta vahvistavia menetelmiä.

Haku