Strategia 2023- 2025

Arvot:

Kohtaava

Asiantunteva

Sinnikäs

Puolueeton

Eteenpäin katsova

Rohkea

Missio:

Kasper tukee perhesuhteita ja niiden pysyvyyttä muuttuvissa tilanteissa. Edistämme perheiden hyvinvointia, osallisuutta, sekä perheiden ja perheenjäsenten kokemusten kuulemista yhteiskunnassa ammattilaisten rinnalla.

Visio:

Jokainen perhe ja perheenjäsen tulee kohdatuksi, kuulluksi ja autetuksi perheiden muuttuvissa tilanteissa. Oikeus perhesuhteiden jatkuvuuteen ja pysyvyyteen on yhteiskunnassa kaikille turvattu.

Tätä me teemme:

Toiminta-alueet: lastensuojelu ja eroauttaminen. Asiakastyö, asiantuntijatyö, kehittäminen, kehittämiskumppanuus, kouluttaminen, vaikuttaminen, verkostotyö, viestintä.

Viitekehyksemme: Osallisuus, ammatillisuus, traumainformoitu työote, vaikuttavuus, asiakasosallisuus, vertaisuus, turvallisuustietoisuus, toimijuus, kokemuksellisuus ja asiantuntijuus yhdessä.

Tuemme lasten, vanhempien ja perheiden omaa toimijuutta ja osallisuuden vahvistumista toiminnoissamme sekä vapaaehtoistyön ja jäsenyyden avulla.

Vahvistamme näkemystä siitä, että perheenjäsenille ja perheille tarjottava tuki muuttuvissa tilanteissa ja perhesuhteiden muutoksissa nähdään yhteiskunnassa sosiaalisena ja inhimillisenä investointina ja lapsen oikeutena.

Rakennamme ymmärrystä ja dialogia ammattilaisten ja perheiden välille, jotta perheiden ja perhesuhteiden tuki olisi kohtaavaa, vaikuttavaa sekä asiakasosallisuus palveluissa vahvempaa.

Vaikutamme yhteiskunnallisiin asenteisiin erilaisten perheiden ja perhesuhteiden moninaisuuden ymmärtämiseksi ja perheiden hajoamiseen liittyvän stigman vähentämiseksi. Meille tärkeää on vaikuttaa eri perheenjäsenten oikeuksiin perhesuhteiden jatkumiseen, myös muuttuvissa olosuhteissa.

”Jokainen perhe on joskus vähän huono”

Haku