Sisarussuhteet huomioitava lastensuojelun toimenpiteissä

Blogi | 6.4.2020

Tiedote 6.4.2020

Kansainvälistä sisarusten päivää juhlitaan vuosittain 10.4.

Sisarussuhteisiin panostaminen on tarpeen erityisesti nyt, kun koronaviruksen leviämisen rajoittamiseen liittyvät toimenpiteet vaikuttavat voimakkaasti perheiden elämään. Esimerkiksi sijoitetun lapsen syntymäperheen sisarussuhteet sekä sijoituksen myötä syntyneet sisarussuhteet tarvitsevat molemmat huolenpitoa. Huolta voi pitää myös etänä.

Kun lapsi sijoitetaan sijaisperheeseen, viranomaisten katse on hänessä yksilönä. Sijoitetuilla lapsilla on kuitenkin usein sisaruksia niin syntymäperheessä kuin sijaisperheessäkin, ja muutos koskettaa heitä kaikkia. On aika tunnistaa sisarussuhteiden merkitys!

Kotiin jäävät sisarukset saavat harvoin tietoa siitä, miksi sijoitus on tehty ja miten perheen elämä tulee jatkumaan. Lisäksi vanhempien suru kuormittaa lapsia. Sijaisperheen sisarukset puolestaan eivät välttämättä tiedä mitään siitä, minkälaisia kokemuksia uudella sisaruksella on, ja siksi heidän voi olla hyvin vaikea ymmärtää tämän käyttäytymistä. Kuitenkin kaikki sisarukset ovat toisilleen tärkeitä, olivat he sitten toisilleen biologisesti sukua tai eivät.

Perhehoitoon sijoittaminen tuo merkittävän muutoksen sekä syntymäperheen että sijaisperheen ihmissuhteisiin. Sosiaalityössä pysähdytään liian harvoin sisarussuhteisiin ja muihin perhesuhteisiin liittyvien tunteiden äärelle. Perhehoitoliitto ry:n Meidän sakki -hanke ja Kasper Kasvatus– ja perheneuvonta ry:n Voikukkia-toiminta muistuttavat, että vaikeat asiat ovat joka tapauksessa lasten arkea ja ne aiheuttavat turvattomuutta, jos niistä ei puhuta. Suosittelemme, että ammattilaiset ottavat jatkossa entistä paremmin huomioon sijoitettujen lasten kaikki sisarussuhteet ja järjestävät tukea kaikille sisaruksille esimerkiksi kutsumalla lapsia ja nuoria yhteisiin vertaisryhmiin. Ryhmät voivat kokoontua myös etäyhteydellä. Tärkeintä on, ettei ketään jätetä yksin!

Annamme mielellämme lisätietoja median edustajille ja välitämme sisarussuhteiden kokemusasiantuntijoita vastaamaan aiheeseen liittyviin kysymyksiin.

Emilia Säles, hankepäällikkö, Mirjami Koivunen, asiantuntija

Perhehoitoliitto ry, Meidän sakki -hankeKasvatus- ja perheneuvonta ry, Voikukkia-toiminta

emilia.sales@perhehoitoliitto.fimirjami.koivunen@suomenkasper.fi

04004480840443450939

Perhehoitoliitto ry:n Meidän sakki -hanke (2018-2021) nostaa esille sisarussuhteiden merkityksen perhehoidossa ja tukee sisarussuhteiden vahvistumista pitkäaikaista perhehoitoa antavissa sijaisperheissä. Tavoitteena on myös tukea sijaisvanhempia sisarussuhteiden vahvistamisessa ja varmistaa, että sijaissisaruksetkin saavat tukea perhehoidon palveluista. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat Helsingin kaupungin lastensuojelun perhehoito, Perhehoitoyksikkö Pihlaja, Pesäpuu ry, Pelastakaa Lapset ry ja Perhehoitokumppanit Suomessa Oy.

Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry:n VOIKUKKIA-toiminnan tavoite on, että sijoitettujen lasten vanhemmat saavat tarvitsemansa avun ja vanhemmuutta tuetaan myös huostaanoton jälkeen. Voimaantuneista vanhemmista hyötyvät lapset ja perhe sekä yhteiskunta. VOIKUKKIA-toiminta järjestää vertaistukiryhmää kotiin jääville sisaruksille.


Haku