Vanhemmille

Mitä kaikkea lastensuojelu tarkoittaa? Siihen kuuluu paljon erilaisia termejä ja asiakasprosesseja, mutta mitä ne pitävät sisällään? On ehkäisevää lastensuojelua, avohuoltoa ja sijaishuoltoa. Tarkoittaako lastensuojelun asiakkuus epäonnistumista? Voiko siitä selvitä? Mistä saa apua? Lastensuojelun asiakkaana on monenlaisia perheitä. Eikä vanhemmuus lopu vaikka tulisi huostaanotto. Apua ja tukea on olemassa ja sitä kannattaa etsiä.

”Toivo on tärkeämpi kuin tuhat tukitoimea.”

Haku