5 asiaa, jotka sinun tulee tietää nuorista ja vanhempien erosta

Blogi | 27.6.2019

Nuorilla on paljon sanottavaa vanhempien eroon liittyen, kunhan heille tarjoaa tilaisuuden kertoa ajatuksiaan ja oikeat välineet käyttöön. Tässä viisi kohtaa, jotka on hyvä muistaa nuorten kanssa vanhempien erotilanteessa:

  1. Oikeus tunteisiin

Vanhempien ero herättää monenlaisia tunteita. Eron hetkellä nuori voi olla hyvin hämmentynyt ja hänellä voi olla päällimmäisenä kysymyksenä mielen päällä Miksi? Eron syy onkin aina tärkeä kertoa nuorelle ja hänellä tulee olla mahdollisuus palata eron syyhyn vanhempien kanssa myöhemmin, jos hän haluaa. Vanhempien eroon liittyy usein hämmennyksen lisäksi surua ja ikävää. Toisaalta vanhempien ero voi tuntua myös helpottavalta, jos vanhemmat ovat esimerkiksi riidelleet paljon. Tärkeää on, että nuorella on oikeus ilmaista ja tuntea juuri niitä tunteita, joita hän kokee eroon liittyen. Nuoret kokevat tärkeäksi myös, että vanhemmat eivät sälytä liikaa nuoren niskaan omia tunteitaan ja ajatuksiaan erosta. Nuoret eivät halua olla välikädessä.

  1. Vaikeita tunteita on hyvä käsitellä

Nuori voi käsitellä vanhempien eroon liittyviä tunteita erilaisten luovien menetelmien, esimerkiksi kirjoittamalla tai musiikin, avulla ja puhumalla tunteista yhdessä aikuisen kanssa. Usein omalle vanhemmalle puhuminen voi tuntua nuoresta vaikealta ja tällöin onkin hyvä hakea hänelle tukea muualta, esimerkiksi koulukuraattorilta. Joskus myös pelkkä puhuminen voi olla nuorelle haastavaa, varsinkin jos nuorella on vaikeita tunteita vanhempien eroon liittyen. Nuoren olo voi helpottua, kun hän saa jäsentää niitä erilaisin toiminnallisin keinoin ja jakaa tätä kautta omia ajatuksiaan eroon liittyen.

  1. Saman kokeneet tajuaa

Työssämme olemme huomanneet vertaisuuden merkityksen nuorille vanhempien eron käsittelyssä. Nuoret kokevat hyväksi kuulla muiden kokemuksia vanhempien erosta. Muiden nuorten kokemuksista ja ajatuksista saa perspektiiviä omaan tilanteeseen ja toisaalta olon, ettei ole ainoa, joka on kokenut vanhempien eron. Moni toiminnassamme mukana ollut nuori on kertonut yllättyneensä siitä, miten avoimesti pystyykin puhumaan vanhempien erosta muiden saman kokeneiden kanssa. Vertaisuudessa on voimaa!

  1. Vanhemmat, olkaa läsnä

Nuorilla on myös paljon sanottavaa vanhemmilleen eron jälkeen, aina näiden viestien kertominen ei ole kuitenkaan helppoa. Nuorten viesteissä korostuu vanhempien tärkeys nuorelle ja nuorten tarve saada tukea vanhemmiltaan. Nuoret kokeva fyysisen läheisyyden yhtä tärkeäksi kuin keskustelun. Nuoret myös toivovat vanhemmilta kärsivällisyyttä odottaa, että nuori on valmis puhumaan. Oikeiden kysymysten kysyminen on nuorten mielestä tärkeää. Osa kokee, että arkipäiväiset kysymykset, kuten ”miten on päivä mennyt?” tai ”olethan muistanut syödä?”, eivät riitä, vaan nuori toivoo vanhemmilta ”syvällisempiä” kommunikaatioaloitteita.

  1. Kaikki järjestyy

Nuorten viestit toisilleen vanhempien erotessa ovat usein toivon täyteisiä: vaikeista asioista ja elämäntilanteista selviää kyllä, eikä kenenkään tarvitse jäädä yksin. Kuten eräs toimintaamme osallistunut nuori kuvasi: ”But from heartbreak, beautiful things can blossom.”

Järjestimme yhteistyössä Yhden vanhemman perheiden liiton (Yvpl) kanssa kesäkuun alussa vanhempien eron kokeneille nuorille suunnatun työpajan. Työpaja oli viikon mittainen ja pajaan osallistuneiden nuorten tehtävänä työpajassa oli yhteistyössä meidän kanssamme pohtia keinoja, miten vanhempien eron kokevia nuoria tulisi auttaa. Viikon aikana pohdimme vanhempien eroon liittyviä tunteita ja mietimme yhdessä nuorten kanssa, miten tunteita on hyvä purkaa ja käsitellä. Blogin kuvat ovat työpajassa mukana olleiden nuorten tekemistä tuotoksista.

Oona Niskanen

Asiantuntija

Lasten ja nuorten eroauttaminen


Haku