Asiakkaiden ääni kuuluviin

Tiedote | 23.11.2022

Joulutodistus lastensuojelulle – asiakkaiden ääni kuuluviin lainsäädännön uudistuksessa

Lastensuojelun Keskusliitto sekä Kasper- Kasvatus ja perheneuvonta ry selvittävät sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta lasten, nuorten ja vanhempien näkemyksiä osana lastensuojelun ja sitä koskevan lainsäädäntöuudistuksen visiotyötä. Lastensuojelun asiakkuudessa olevien tai olleiden lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa näkökulmat, muutostarpeet ja toiveet on tärkeää ottaa huomioon, kun lastensuojelun lainsäädäntöä uudistetaan.

Lasten, nuorten ja vanhempien kuuleminen toteutetaan monikanavaisesti kyselyillä, työpajoilla ja haastatteluilla. Lisäksi selvitystyössä hyödynnetään Lastensuojelun Keskusliiton käynnissä olevan Kokemus tiedoksi -hankkeen kokoamia lastensuojelun kokemusasiantuntijoiden näkemyksiä lastensuojelusta. Monikanavaisella selvitystyöllä pyritään vahvistamaan lastensuojelun asiakkaiden osallisuutta sekä kuulemaan myös lapsia, nuoria ja vanhempia, joiden ääntä ei yleensä tavoiteta. Selvitystyö rahoitetaan kansallisen lapsistrategian toimeenpanon varoilla.

Vanhempien visio lastensuojelulain kokonaisuudistuksessa

Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry vastaa työpajojen ja haastattelujen tekemisestä lastensuojelusta kokemusta omaaville vanhemmille. Haastatteluiden ja työpajojen kautta on tarkoitus nostaa esiin vanhempien toivomia muutostarpeita nykyiseen lastensuojelutyöhön. Lisäksi työssä hyödynnetään Kasperin aiemmin toteuttamaa laajaa kyselyä, johon on vastannut yli 200 lastensuojelun asiakkuuden lapsensa kautta kokenutta vanhempaa.

Työpajojen ja haastatteluiden lisäksi kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa Sosiaali- ja terveysministeriön avoimen kyselyn ”Lastensuojelun kokonaisuudistus: tulevaisuuden visio ja nykytilan arviointi” kautta. Kysely on avoinna Ota kantaa –sivustolla 25.11.2022 asti.

Lastensuojelun keskusliiton tekemän ja Sosiaali- ja terveysministeriön julkaiseman tiedotteen asiakkaiden kuulemisesta lainuudistusprosessissa voit lukea kokonaisuudessaan täältä.

Lisätietoja:

Annukka Paasivirta, erityisasiantuntija, Lastensuojelun Keskusliitto, annukka.paasivirta@lskl.fi

Sanna Välimäki, toiminnanjohtaja, Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry, sanna.valimaki@suomenkasper.fi

Julia Rosberg, asiantuntija, sosiaali- ja terveysministeriö, julia.rosberg@gov.fi

Haku