Eduskuntavaalit 2023

Tiedote | 10.2.2023

Kasper ry tukee perhesuhteita ja niiden pysyvyyttä muuttuvissa tilanteissa. Edistämme perheiden hyvinvointia, osallisuutta sekä perheiden ja perheenjäsenten kokemusten kuulemista yhteiskunnassa ammattilaisten rinnalla.

Visiomme on, että jokainen perhe ja perheenjäsen kohdataan, kuullaan ja tulee autetuksi tilanteissa joissa perhemuoto jostakin syystä muuttuu. Haluamme, että oikeus perhesuhteiden jatkuvuuteen ja pysyvyyteen on yhteiskunnassa kaikille turvattu erityisesti muutostilanteissa

Me haluamme, että eduskuntavaaleissa 2023 valitaan tulevaisuuden päätöksentekijät, jotka luovat turvaa, kysyvät ja kuuntelevat asiakkaita.

  1. Milloin kysyt minulta?

Lasten, vanhempien ja perheiden elämää muuttavia isoja päätöksiä tehdään sote-palveluissa joka päivä. Asiakkaat kokevat usein jäävänsä päätöksenteossa oman elämänsä ulkopuolelle. Vaikuttavia ja aidosti elämänlaatua ja hyvinvointia parantavia palveluita saadaan kuuntelemalla ja asiakkaiden osallistamisella palveluiden suunnitteluun, kehittämiseen ja käyttämiseen.

Tulevaisuuden päätöksenteossa tulee turvata osallisuus ja aito kuuleminen. Tehdään päätökset asiakkaita kuunnellen!

  1. Perhe, se on suhteellista.

Perhesuhteet, perheiden kokoonpanot ja olosuhteet muuttuvat elämän aikana meillä kaikilla. Perhemuodon muuttuminen ei saa johtaa tilanteeseen, jossa se katkaisee suhteita tai lisää perheiden ahdinkoa sosiaalisesti, taloudellisesti tai inhimillisesti. Niin eroperheiden kuin kodin ulkopuolelle sijoitettuna olevien lasten oikeus läheisiin ihmissuhteisiin tulee turvata. Vaikka elämä erottaa, pidetään huolta että ihmissuhteet ja palvelut pysyvät.

Tulevaisuuden päätöksenteossa tarvitaan ymmärrystä ja tahtoa perhesuhteiden turvaamiseen myös muuttuvissa tilanteissa.

  1. Tukea arkeen-takuu lapsiperheille

Perheet tarvitsevat nopeasti saatavia, lähellä toimivia, arkea auttavia palveluja enemmän kuin hierarkisista asiantuntijakonklaaveista koostuvia erikoispalveluja. Sote-järjestöjen tarjoamat räätälöidyt ja arkeen sujuvasti sopivat palvelut tarjoavat joustavan lisäverkon perheille, jotka ovat avun tarpeessa. Saavutettavia, maksuttomia ja ennaltaehkäiseviä palveluita ovat esimerkiksi kesäleiri eroperheiden lapsille tai netin vertaistukiryhmät huostaanotettujen lasten vanhemmille. Tarjotaan sitä mitä milloinkin tarvitaan, ketterästi.

Tulevaisuuden päätöksenteossa tarvitaan halua säilyttää matalankynnyksen maksuttomat ja joustavat palvelut, jotka kytkeytyvät ihmisten arkeen. Tarvitsemme tukea arkeen- takuun kaikille lapsiperheille!

  1. Vanhemman tuki on lapsen etu

Vaikuttava lastensuojelu on vahvaa vanhemmuuden tukemista. Vanhemman tuelle tulee olla selkeät toimintakäytännöt ja rakenteet heti lastensuojelun asiakkuuden alusta lähtien. Tiivis moniammatillinen työskentely vanhemman kanssa suojaa lasta ja lisää lapsen hyvinvointia. Vanhemman auttaminen ja yhteisen ymmärryksen löytäminen on parasta lapsen suojelemista.

Tulevaisuuden päätöksenteossa tarvitaan halua uudistaa lastensuojelulakiin liittyvää lainsäädäntöä seuraavalla hallituskaudella siten, että se turvaa lasta entistä paremmin, mutta tekee myös vanhempien auttamisesta suunnitelmallisempaa ja lainsäädännöllisesti sitovampaa. Tämä ei voi olla ainoastaan ja yksin lastensuojelun tehtävä, vaan tarvitaan halua panostaa myös aikuisten palveluihin ja koko perheen tukemiseen.

  1. Hankehumpalla hyvinvointia

Monipuolisen sote-palvelujärjestelmän lisäksi meidän tulee turvata erityisesti pienten ja keskisuurten järjestöjen toimintaedellytykset myös tulevaisuudessa. Järjestöt pystyvät vastaamaan ajankohtaisiin haasteisiin ja hiljaisiin signaaleihin nopeasti, sekä tuottamaan hankeavauksilla uusia innovaatioita sote-kentälle. Kun yhteiskunta kadottaa, sote-järjestö pelastaa. Mahdollistaminen, hyvät käytännöt, jatkuvuus…

Tulevaisuuden päätöksenteossa tulee turvata erityisesti pienten ja keskisuurten järjestöjen toimintaedellytykset, sillä ne vastaavat siihen tarpeeseen, jota julkinen sektori ei täytä ja niiden ihmisten puolesta, jotka usein sivuutetaan.

Lataa Kasper ry:n vaaliteesit pdf muodossa tästä

Haku