Isien vuoro – Lastensuojelun tukitoimien tarve isien näkökulmasta

Tiedote | 28.6.2023

HUOM! Kysely avattu vielä uudelleen 18.8.-3.9.2023 väliseksi ajaksi, jotta saadaan lisää vastauksia.

Laurea-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat Johanna Brandt ja Henry Lummi tekevät parhaillaan opinnäytetyötä lastensuojelun tukitoimien tarpeesta isien näkökulmasta. Opinnäytetyötään varten he keräävät tietoa isien kokemuksista ja näkemyksistä lastensuojelusta.

SAATEKIRJE TUTKIMUKSEEN OSALLISTUVILLE

Hei isä!

Tervetuloa vastaamaan kyselyyn, jossa kartoitetaan lastensuojelun asiakkaiden isien tuen tarpeita
isätyön kehittämistä varten. Olemme sosionomiopiskelijoita Laurea-ammattikorkeakoulusta ja
tämä tutkimus on osa opinnäytetyötämme. Kasper ry toimii opinnäytetyömme toimeksiantajana.
Osallistuminen kyselyyn on vapaaehtoista. Vastaamalla kyselyyn voitte tuoda esiin näkemystänne
ja kokemustanne isien tuen tarpeista. Teiltä saatua tietoa hyödynnämme vaikuttamistyöhön isien
huomioimiseen lastensuojelussa sekä uusien toimintatapojen ja mallien kehittämiseen.

Osallistujilta toivomme, että teillä on kokemusta lastensuojelun asiakkuudesta isän näkökulmasta.
Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja nimettömästi. Tutkimuksen tuloksista teitä ei voi
tunnistaa vastaajaksi. Tutkimusaineistoa kerätään kyseistä tutkimusta varten. Tutkimuksen lisäksi
Kasper ry saattaa käyttää vastauksia tunnistamattomina vaikuttamistyöhönsä ja isien tilanteesta
kertomiseen päätöksentekotasolle.

Tutkimuksemme toteutetaan sähköisellä kyselylomakkeella. Vastaamiseen menee aikaa noin 10–
15 minuuttia. Toivomme, että vastaatte kyselyyn rauhassa. Kysely toteutetaan 18.8.-3.9.2023 välisenä aikana (ensimmäinen osuus toteutettiin kesällä). Kysely sisältää monivalintakysymyksiä sekä avoimia kysymyksiä, joihin voi vastata vapaalla tekstillä.

Opinnäytetyömme valmistuu loppuvuodesta 2023, jonka jälkeen se on luettavissa osoitteessa
www.theseus.fi. Opinnäytetyömme ohjaajana toimii lehtori Kaarina Aho Laurea-ammattikorkeakoulusta.

Mikäli teillä ilmenee kysyttävää tutkimukseen liittyen, vastaamme kysymyksiin mielellämme
sähköpostin välityksellä.

Sinun vastauksesi on meille tärkeä.
Yhteistyöstä kiittäen,

Johanna Brandt, sosionomiopiskelija
johanna.brandt@student.laurea.fi

Henry Lummi, sosionomiopiskelija
henry.lummi@student.laurea.fi

Tutkimukseen pääset osallistumaan täältä

Haku