KANNANOTTO: Sote-järjestöt vahvistavat osallisuutta ja vähentävät irrallisuutta myös siellä, missä ihmiset itse eivät nouse vaatimaan edes perusoikeuksiaan

Tiedote | 15.9.2020

Kannanoton allekirjoittajajärjestöt tekevät työtä sellaisten ihmisryhmien kanssa, joiden elämään liittyy vahva häpeäleima, syrjinnän ja rangaistuksen pelko sekä sosiaalisen ulossulkemisen kokemukset. Nämä syyt rajoittavat ihmisten omaa osallistumista julkiseen keskusteluun ja omista oikeuksista taistelemiseen. Tästä syystä järjestöjä tarvitaan myös yhteiskunnan marginaalissa: tuomaan esiin tuen tarvetta ja hyvinvoinnin esteitä, viemään tietoa ja tukea sinne missä sitä kipeästi tarvitaan, ennaltaehkäisemään hyvinvoinnin ja turvallisuuden riskejä ja varhaisella puuttumisella ehkäistä ongelmien kasautuminen ja pitkittyminen. Joillekin ihmisille matka julkisiin peruspalveluihin on pitkä ja kynnys on korkea. Järjestöt ovat silta järjestäytyneen yhteiskunnan ja sen reunamilla elävien ihmisten välillä.

Valtionvarainministeriön esitys ensi vuoden talousarvioon leikkaisi sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuksia 33 prosenttia. On selvää, että toteutuessaan tämän mittaluokan leikkaukset olisivat seurauksiltaan katastrofaalisia juuri niille ihmisille, jotka ovat kaikkein heikoimmilla – niin nyt poikkeusoloissa kuin niiden päätyttyäkin. Suomessa on ihmisiä, joilla on iso riski jäädä kaiken tuen ulkopuolelle ilman järjestölähtöistä toimintaa. Nämä heikoimmassa asemassa olevat ihmiset tarvitsevat tukijoita ja liittolaisia yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Vaadimme, että yhteiskunta kantaa vastuuta kaikista jäsenistään, myös heistä, joiden ääni ei kuulu lainkaan tai se kuuluu vain heikosti. Järjestöjen rooli pitää kaikki osallisena tulee tunnustaa konkreettisesti ja turvata niiden toimintaedellytykset tasoltaan riittävällä ja kestoltaan pitkäjänteisellä rahoituksella. Järjestöjen toiminnan rahoittamiseen pitää pystyä löytämään kestävä, kustannustehokas, vastuullinen ja läpinäkyvä rahoitusrakenne. Poikkeusoloista johtuva avustusmäärärahojen alenema tulee korvata täysimääräisenä vuonna 2021. Päätöksiä tarvitaan pian, sillä puheet suurista leikkauksista ja toiminnan epävarmuudesta näkyy toiminnan kohderyhmiimme kuuluvilla ihmisillä jo nyt pelkoina ja epäluottamuksena niin yhteiskuntaan kuin omaan tulevaisuuteen.

Lisätietoja

Mirka Vainikka, toiminnanjohtaja

p. 0400937128

Irti Huumeista ry

Pauliina Lehtinen, toiminnanjohtaja

0405774278

Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry

Jaana Kauppinen, toiminnanjohtaja

0505643947

Pro-tukipiste ry

Sini Pasanen, toiminnanjohtaja

044 554 4556

Positiiviset ry

Sanna Sunikka, toiminnanjohtaja

040 5117 999

Kriminaalihuollon tukisäätiö

Sanna Tiivola, toiminnanjohtaja

050 407 9702

VVA ry

Haku