Kannanotto

Tiedote | 24.4.2024

Kasper- Kasvatus- ja perheneuvonta ry

YLEISKOKOUKSEN KANNANOTTO

JÄRJESTÖAVUSTUSTEN LEIKKAUKSIEN NOPEUTETUSTA AIKATAULUSTA TULEE LUOPUA JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI TULEE TEHDÄ PIKAISESTI

Hallituksen kehysriihestä kantautuneet uutiset ovat järkyttäneet koko Sote-kenttää. Sote-järjestöjen avustuksiin vuodelle 2027 suunniteltuja 100 miljoonan euron leikkauksia kaavaillaan aikaistettaviksi niin, että ne alkaisivatkin jo vuonna 2025. Lisäksi hallitus on lisännyt leikkauksiin uuden 30 miljoonan erän, joka on tulossa aiemmin ilmoitetun 100 miljoonan päälle. Kokonaisuudessaan muut mittavat säästötavoitteet tullaan toteuttamaan valtion menoja leikkaamalla, mikä tarkoittaa erityisesti etuuksien ja palvelujen karsimista.

Suomessa on yli 11 000 sotejärjestöä, jotka merkittävällä tavalla tukevat ja paikkaavat julkista sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä. Jäseniä järjestöissä on 1,3 miljoonaa ja toimintaan osallistuu puoli miljoonaa vapaaehtoista. Hallituksen säästötoimet tarkoittavat sitä, että vuonna 2027 STEA:n avustustaso on 34 % vähemmän kuin tänä vuonna.

Samanaikainen järjestöjen toimintamahdollisuuksien kiristäminen ja sosiaalietuuksien ja – palveluiden alasajo tarkoittaa merkittäviä vaikutuksia esimerkiksi lapsiperheisiin ja erityisen haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin. Järjestöjen ajatellaan toimivan ennaltaehkäisevästi. Tällä hetkellä ne toimivat myös korjaavasti, sillä osa järjestöjen piirissä olevista asiakkaista on jo paljon palveluja tarvitsevia sekä käyttäviä. Siinä, missä muualla on kriteerejä palveluun pääsyyn on kiristetty ja kriteerejä avun saamiselle asetettu, on järjestöissä ollut mahdollista antaa kannattelevaa ja jopa korjaavaa tukea sitä tarvitseville. Nykyiset hyvinvointialueet eivät olisi selvinneet tässäkään määrin tehtävästään ilman järjestöjen apua.

Järjestöjen panos-tuotos suhde on erittäin hyvä. Järjestöt ovat pienilläkin avustusmäärillä pystyneet tuottamaan kustannustehokkaita tukimuotoja, joista esimerkkinä Kasper- Kasvatus- ja perheneuvonta ry:n lasten ja nuorten eroryhmät. Järjestöt ovat myös erilaisten hankkeiden avulla pystyneet vastaamaan erilaisiin kriiseihin joustavasti ja ketterästi, esimerkkinä näistä Ukrainan sodasta paenneiden perheiden auttaminen ja erilaiset chatit ja puhelinpalvelut monissa kriisitilanteissa lapsille ja nuorille.

Me Kasper-Kasvatus- ja perheneuvonta ry:ssä vaadimme, että nyt suunnitelluista nopeutetuista järjestöavustusten leikkauksista luovutaan ja leikkauksiin ei ryhdytä ilman selkeää vaikutusten arviointia , jossa huomioidaan kaikkien suunniteltujen leikkausten yhteisvaikutus ja arvioidaan niiden merkitys erityisesti lapsille, nuorille ja perheille.

Kasper- Kasvatus- ja perheneuvonta ry:n hallitus kevätkokouksessa 23.4.2024

Haku