Koulutuksien ja tilaisuuksien tietosuoja- ja rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Laatimispäivä: 12.6.2018 Päivitetty: 12.6.2018

 1. Rekisterinpitäjä
  Kasper- Kasvatus- ja perheneuvonta ry
  Y-tunnus 0221057-0
  Oltermannintie 8, 00620 Helsinki
  Puhelin 050 595 6146
  Internet: www.suomenkasper.fi
 2. Rekisteriasioista vastaava
  Hille Vihertie, Talous- ja toimistopäällikkö. Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry, Oltermannintie 8, 00620 Helsinki. Sähköpostia: kasper@suomenkasper.fi
 3. Rekisterin nimi
  Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry:n koulutuksien ja tilaisuuksien osallistujarekisteri, jota järjestö ylläpitää.
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
  Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry:n koulutuksien- ja tilaisuuksien rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään osallistujien tiedottamiseen ja laskuttamiseen. Tietoja ei luovuteta eteenpäin, ne ovat vain järjestön omaan käyttöön.
 5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten muun muassa: – nimi – puhelin – sähköposti – osoite -laskutustiedot.
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisterinpitäjä rekisteröi kyseiseen rekisteriin käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa koulutuksiin tai tilaisuuksiin ilmoittautuessaan.
 7. Henkilötietojen luovutus
  Ei säännön mukaista tietojen luovutusta, tiedot ovat vain järjestön omaan käyttöön.
 8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 9. Rekisterin suojauksen periaatteet ja säilytysajat
  Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry:n koulutuksien ja tilaisuuksien rekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, jota pääsee ja on oikeutettu käyttämään koulutuksen järjestämiseen osallistuvat asiantuntijat, toimistopäällikkö ja toiminnanjohtaja. Järjestelmän sisäänkirjautuminen vaatii salasanan.
  Tietoja säilytetään rekisterissä vain tilaisuuden järjestämisen kannalta tarvittavan ajan ja ne poistetaan järjestelmästä viimeistään tilaisuuden järjestämisvuoden lopussa.
  Osallistumislaskujen osalta tiedot säilytetään taloushallinnon säilytysaikojen perusteella. Tietoihin pääsevät toimistopäällikön ja toiminnanjohtajan lisäksi vain kirjanpitäjä ja palkanlaskija, jotka noudattavat samoja henkilötietojen käsittelyperiaatteita kuin Kasper ry.
 10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Kiellot ja muutokset tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastuspyynnön voi esittää rekisteriasioista vastaaville henkilöille ja se tulee tehdä kirjallisesti. Kts.yhteystiedot kohta 1.ja kohta 2.

 1. Tiedon korjaaminen, muuttaminen tai poistaminen rekisteristä
  Rekisteröitynyt pyytää oikaisemaan ja täydentämään ensisijaisesti itse rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti. Korjauspyynnön voi esittää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyn tulee tällöin ottaa yhteyttä osoitteeseen kasper@suomenkasper.fi rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan tiedon korjaamista varten. Rekisteröidyn tietojen täydellinen poistaminen rekisteristä vaatii aina yhteydenottoa rekisterin ylläpitäjään ja erillistä kirjallista pyyntöä, joka poistaa sen perusteella rekisteristä kaikki tiedot rekisteröidystä.
 2. Tietosuojaselosteen muutokset
  Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Seloste löytyy myös järjestön nettisivuilta osoitteessa www.suomenkasper.fi Mikäli muutokset ovat merkittäviä, informoimme niistä myös sähköpostitse.

Haku