Lastenryhmien vanhempien tietosuoja- ja rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Laatimispäivä: 1.8.2018

 1. Rekisterinpitäjä
  Kasper- Kasvatus- ja perheneuvonta ry
  Y-tunnus 0221057-0
  Oltermannintie 8, 00620 Helsinki
  Puhelin 050 595 6146
  Internet: www.suomenkasper.fi
 2. Rekisteriasioista vastaava
  HannaRistimäki, asiantuntija. Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry, Oltermannintie 8, 00620 Helsinki. Sähköpostia: hanna.ristimaki@suomenkasper.fi
 3. Rekisterin nimi
  Lasten erovertaisryhmiin osallistuvien lasten ja vanhempien tausta- ja yhteystiedot.
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
  Rekisterin tietoja käytetään lasten erovertaisryhmiin liittyvään yhteydenpitoon ja esitietojen keräämiseen ryhmään hakeutuvien lasten tilanteesta. Tietoja ei luovuteta eteenpäin, ne ovat vain järjestön omaan käyttöön.
 5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteriin kerätään seuraavat tiedot: lapsen ja vanhempien nimet, vanhempien puhelinnumerot, postiosoitteet ja sähköpostiosoite, lapsen sukupuoli ja syntymäaika, huoltajuus, erosta kulunut aika, perheen asumisjärjestelyt, lapsen erityisruokavalio, mahdolliset muut tiedot lapsesta, mistä tieto ryhmästä on saatu sekä ryhmä, johon haetaan paikkaa.
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisterinpitäjä rekisteröi kyseiseen rekisteriin käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa täyttäessään Kasper ry:n kotisivuilla olevan ilmoittautumislomakkeen lasten ryhmiin.
 7. Henkilötietojen luovutus
  Ei säännön mukaista tietojen luovutusta, tiedot ovat vain järjestön omaan käyttöön.
 8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 9. Rekisterin suojauksen periaatteet ja säilytysajat
  Rekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään (webropol), jonne pääsee Kasper ry:n työntekijät. Rekisterin tietoja on oikeutettu käyttämään lasten ja nuorten eroauttamisen tiimin asiantuntijat. Järjestelmän sisäänkirjautuminen vaatii salasanan. Rekisterin tiedot tulostetaan lomakkeelle ja säilytetään paperisena lukitussa kaapissa. Rekisterin tiedot (sähköinen ja paperinen) säilytetään vain lapsen ryhmän osallistumisen kannalta tarvittavan ajan. Rekisterin tiedot (sähköinen ja paperinen) poistetaan viimeistään 6 kuukautta ryhmän päättymisen jälkeen.
 10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Kiellot ja muutokset tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastuspyynnön voi esittää rekisteriasioista vastaaville henkilöille ja se tulee tehdä kirjallisesti. Kts.yhteystiedot kohta 1.ja kohta 2.

 1. Tiedon korjaaminen, muuttaminen tai poistaminen rekisteristä
  Rekisteröitynyt pyytää oikaisemaan ja täydentämään ensisijaisesti itse rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti. Korjauspyynnön voi esittää kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle (Hanna Ristimäki, hanna.ristimaki@suomenkasper.fi).
 2. Tietosuojaselosteen muutokset
  Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Seloste löytyy myös järjestön nettisivuilta osoitteessa www.suomenkasper.fi Mikäli muutokset ovat merkittäviä, informoimme niistä myös sähköpostitse.

Haku