Myyntirekisterin tietosuoja- ja rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Laatimispäivä: 23.4.2018
Hallituksen hyväksymä 29.5.2018

 1. Rekisterinpitäjä
  Kasper- Kasvatus- ja perheneuvonta ry
  Y-tunnus 0221057-0
  Oltermannintie 8, 00620 Helsinki
  Puhelin 050 595 6146
  Internet: www.suomenkasper.fi
 2. Rekisteriasioista vastaava
  Hille Vihertie, Talous- ja HR-koordinaattori. Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry, Oltermannintie 8, 00620 Helsinki. Sähköpostia: kasper@suomenkasper.fi
 3. Rekisterin nimi
  Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry:n myyntirekisteri, jota järjestö ylläpitää.
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
  Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry:n myyntirekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään järjestön myyntituotteiden postitukseen ja laskutukseen. Tietoja ei luovuteta eteenpäin, ne ovat vain järjestön omaan käyttöön.
 5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten muun muassa: – nimi – sähköposti – osoite – puhelinnumero ja laskutusosoite.
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisterinpitäjä rekisteröi käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa tilauksen tehdessään.
 7. Henkilötietojen luovutus
  Ei säännönmukaista tietojen luovutusta, tiedot ovat vain järjestön omaan käyttöön myyntitilausten hoidossa.
 8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 9. Rekisterin suojauksen periaatteet ja säilytysajat
  Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry:n myyntirekisterin tiedot on tallennettu Tietokonttorin myyntireskontrajärjestelmään ja sisäänkirjautuminen vaatii pankkitunnukset. Kasper ry toimii rekisterinpitäjänä ja käsittelijänä Aallon Oy, joka tuottaa Tietokonttori-palvelun. Käsittelijä noudattaa samoja sääntöjä kuin rekisterinpitäjä.
  Kasper ry:ssä tietoja pääsee tarkastamaan ja on oikeutettu käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt henkilöt: toimistopäällikkö, toiminnanjohtaja, kirjanpitäjä ja laskutarkastajat. Tietoja säilytetään kirjanpitolain vaatima aika. Rekisterin manuaalisesti säilytettävät tiedot sijaitsevat lukitussa kaapissa ja ne tuhotaan viimeistään kolmen kuukauden päästä kyseessä olevan kirjanpitovuoden päättymiseen jälkeen.
 10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Kiellot ja muutokset tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastuspyynnön voi esittää rekisteriasioista vastaaville henkilöille ja se tulee tehdä kirjallisesti. Kts.yhteystiedot kohta 1.ja kohta 2.

 1. Tiedon korjaaminen, muuttaminen tai poistaminen rekisteristä
  Rekisteröitynyt pyytää oikaisemaan ja täydentämään ensisijaisesti itse rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti. Korjauspyynnön voi esittää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyn tulee tällöin ottaa yhteyttä osoitteeseen kasper@suomenkasper.fi rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan tiedon korjaamista varten. Rekisteröidyn tietojen täydellinen poistaminen rekisteristä vaatii aina yhteydenottoa rekisterin ylläpitäjään ja erillistä kirjallista pyyntöä, joka poistaa sen perusteella rekisteristä kaikki tiedot rekisteröidystä.
 2. Tietosuojaselosteen muutokset
  Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Seloste löytyy myös järjestön nettisivuilta osoitteessa www.suomenkasper.fi Mikäli muutokset ovat merkittäviä, informoimme niistä myös sähköpostitse

Haku