Uutiskirjeen tietosuoja- ja rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Laatimispäivä: 23.4.2018

 1. Rekisterinpitäjä
  Kasper- Kasvatus- ja perheneuvonta ry
  Y-tunnus 0221057-0
  Oltermannintie 8, 00620 Helsinki
  Puhelin 050 595 6146
  Internet: www.suomenkasper.fi
 2. Rekisteriasioista vastaava
  Hille Vihertie, Talous- ja HR-koordinaattori. Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry, Oltermannintie 8, 00620 Helsinki. Sähköpostia: kasper@suomenkasper.fi
 3. Rekisterin nimi
  Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry:n uutiskirjeen rekisteri, jota järjestö ylläpitää.
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
  Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry:n uutiskirjeen rekisteriin tallennettuja sähköposti-osoitetietoja käytetään järjestön koulutusten, tapahtumien sekä ryhmien tiedotusasioihin. Uutiskirjeen tilaaminen on mahdollista lopettaa kunkin uutiskirjeen lopussa löytyvästä linkistä tai ottamalla yhteyttä Kasper järjestöön. Tietoja ei luovuteta eteenpäin, ne ovat vain järjestön omaan käyttöön.
 5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten nimi ja sähköpostiosoite.
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisterinpitäjä rekisteröi käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa tehdessään uutiskirjeen tilauksen.
 7. ja 8. Tietojen luovutus ja siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Kasper ry käyttää uutiskirjeissään MailChimp-palvelua, jonka tietoja saatetaan säilyttää EU:n ulkopuolella. MailChimp noudattaa EU-U.S. Privacy Shield Framework- säädöksiä privacyshield.gov/list). Palvelun tietosuojasta tarkemmin mailchimp.com/legal.
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet ja säilytysajat
  Kasper ry:n uutiskirje-rekisteri on tallennettu Mailchimp-palveluun. Pääsy tietokantaan on rajoitettu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Käyttöoikeus myönnetään vain rekisterin käyttämiseen perehdytetyille henkilöille ja joiden asemaan sekä tehtäviin käyttöoikeus liittyy.
  Tietoja säilytetään niin kauan kuin henkilö haluaa tilata uutiskirjettä. Kohdassa 11. on kuvattu kuinka uutiskirjeen tilauksen voi päättää.
 9. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Kiellot ja muutokset tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisteröidyllä on myös oikeus, milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.
  Tarkastuspyynnön voi esittää rekisteriasioista vastaaville henkilöille ja se tulee tehdä kirjallisesti. Kts.yhteystiedot kohta 1.ja kohta 2.
 10. Tiedon korjaaminen, muuttaminen tai poistaminen rekisteristä
  Rekisteritietoja voidaan poistaa rekisteriin merkityn pyynnöstä tai Kasper ry:n toimesta ilman pyyntöä. Uutiskirjeen tilaaminen on mahdollista lopettaa ja/tai muokata omia tietojaan kunkin uutiskirjeen lopussa löytyvästä linkistä tai ottamalla yhteyttä kasper@suomenkasper.fi
 11. Tietosuoja selosteen muutokset
  Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Seloste löytyy myös järjestön nettisivuilta osoitteessa www.suomenkasper.fi Mikäli muutokset ovat merkittäviä, informoimme niistä myös sähköpostitse.

Haku