Keusoten perheoikeudellinen yksikkö palkittu

Tiedote | 29.11.2023

Kasper – Kasvatus –ja perheneuvonta ry:n Lapset mukana-hanke on kehittänyt yhdessä Keusoten lastenvalvojien kanssa kevään ja syksyn aikana uusia menetelmiä ja materiaaleja lastenvalvojan työn tueksi Työpajoissa on pohdittu ja käyty yhteistä keskustelua lapsen osallisuuden merkityksestä ja sen tukemisesta lastenvalvojan työssä.

Keusoten hyvinvointialue on myöntänyt laatu- ja innovaatiokilpailussa Keusoten Perheoikeudellisten yksikölle vuoden 2023 laatupalkinnon Lapsen osallisuuden vahvistamiseksi lastenvalvojan työssä. Perusteluina mainittiin, että Perheoikeudellisten palvelujen ja Kasper Lapset mukana- hankkeen yhteistyönä on tavoitteellisesti edistetty lapsen osallisuutta ja oikeutta tulla kuulluksi. Lapsen osallisuuden vahvistamiseksi on kehitetty toimintamalli, joka sisältää perehdytystä, koulutusta ja tukimateriaaleja lastenvalvojien sekä vanhempien käyttöön. Kehittämistyön aikana on käynnistynyt asiakkaiden, henkilöstön ja sidosryhmien yhteiset tilaisuudet, joissa eroperheitä voidaan auttaa ja lisätä tietoisuutta lasten oikeuksista. Yhteistyömalli on vakioitu osaksi toimintamallia. Toimintamallissa lapset ovat keskiössä, asiakaspalautetta kerätään, arvioidaan ja kokemustietoa hyödynnetään toiminnan kehittämisessä.

Onnittelut meille työpajoihin osallistuneille tähän asti tehdystä hyvästä yhteistyöstä lapsen osallisuuden hyväksi.

Haku